Boligbobla

del

E20 - Boligmarkedet i koronaens tid

Torsdag 12. mars innførte regjeringen de strengeste innskrenkningene av nordmenns bevegelsesfrihet siden andre verdenskrig for å bekjempe utbruddet av pandemien korona. Vi spør: Hva betyr pandemien for det norske boligmarkedet? Og mer generelt: Hva betyr pandemier generelt og korona spesielt for verdensøkonomien og norsk økonomi? Gjester: Phd-stipendiat Mari Mamre, NMBU og styreleder og administrerende direktør Grethe W. Meier, Eiendom Norge og Privatmegleren. Produsert av Megahertz.no

Flere episoder