Share

cover art for Boliden

Bolagsanalyspodden

Boliden

Season 1, Ep. 93


Boliden AB är ett svenskt gruv- och metallföretag med kärnverksamhet inriktad på utvinning av metaller som koppar, zink, bly, guld och silver. Företaget har sin verksamhet främst i Sverige, Finland, Norge och Irland. Boliden grundades ursprungligen 1924 i Boliden, nära Skellefteå, Sverige, där man upptäckte en av de rikaste guldådrorna i världen vid den tiden.


Företagets verksamhet kan delas in i två huvudområden: gruvor och smältverk. Inom gruvsektorn äger och driver Boliden flera gruvor där man utvinner både bas- och ädelmetaller. Smältverksverksamheten fokuserar på att framställa metaller genom att raffinera och återvinna råmaterial. Boliden är också kända för sin miljöfokuserade approach, där företaget strävar efter att minimera sin miljöpåverkan och främja hållbar utveckling inom gruv- och metallindustrin.

Som ett företag noterat på Nasdaq Stockholm, är Boliden en betydande aktör på de globala metallmarknaderna. Företaget lägger stor vikt vid forskning och utveckling för att effektivisera sina processer, minska miljöpåverkan och förbättra säkerheten på arbetsplatserna

More episodes

View all episodes

 • Mips

  18:15
  Den första Mips®-utrustade hjälmen lanserades på marknaden 2007. Fram till 2021, med mer än 25 års bakomliggande forskning, har Mips sålt mer än 30 miljoner Mips® säkerhetssystem till mer än 140 olika hjälmmärken över hela världen och finns inom flera olika hjälmsegment från cykling till byggarbetsplatser och många fler.Till grund för lösningen, som är patenterad på alla relevanta marknader, ligger mer än 25 års forskning och utveckling tillsammans med doktorer och professorer från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Karolinska institutet i Stockholm.Mips®-säkerhetssystem är utformat för att ge skydd i hjälmar mot så kallad rotationsrörelse.Rotationsrörelse är en kombination av rotationsenergi (vinkelhastighet) och rotationskraft (vinkelacceleration). Denna rotationsrörelse resulterar i skjuvning och/eller sträckning av hjärnvävnad som påverkar hjärnan och kan leda till allvarliga hjärnskador såsom hjärnskakning och -blödning.Mips® glidlager, som har för uppgift att imitera hjärnans egna skyddssystem, möjliggör för en relativ rörelse mellan huvudet och hjälmen och kan reducera den rotationsrörelse som överförs till huvudet.Mips®-säkerhetssystem är utformat för att skydda mot slag från alla vinklar.
 • Paradox interactive

  21:49
  Paradox Interactive är en av de främsta utvecklarna och utgivarna av strategi- och managementspel på PC och konsoler. Gruppen består idag av förlag och sju studior i sex länder som utvecklar spelupplevelser för företagets över fem miljoner aktiva användare varje månad.Spelarna finns över hela världen men några av de största marknaderna är Nordamerika, Västeuropa och Asien. Dess spelportfölj består av populära franchiseföretag som Stellaris, Europa Universalis, Hearts of Iron, Crusader Kings, Prison Architect, Surviving-spelen, Age of Wonders och Victoria. Paradox Interactive äger också varumärkeskatalogen World of Darkness.Spelen är bland annat utvecklade av Paradox Development Studio som består av PDS Black, PDS Gold, PDS Green och PDS Red i Stockholm. Internationellt utvecklas spel av Triumph Studios i Delft, Paradox Tectonic i Berkeley, Kalifornien, Playrion Game Studio i Paris, Iceflake Studios i Tammerfors och Paradox Tinto i Barcelona. Paradox samarbetar också med flera externa studios.
 • Lindab

  19:20
  Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför samt distribuerar produkter och systemlösningar för byggbranschen inom bygg- och ventilationssektorn. Lindab har ca 5 000 anställda och är etablerat i 20 länder. Lindabs produkter och systemlösningar erbjuds utifrån två affärsområden. Ventilation Systems och Profile Systems delar vissa resurser inom inköp och logistik samt erbjuder produkter via ett gemensamt butiksnätverk i Sverige och Norge.Lindab tillverkar och säljer produkter och lösningar för ventilationssystem inom Europa. På ett antal marknader erbjuder vi även byggprodukter inom områden som tak, väggar och takavvattning. De kan även erbjuda kompletta hallar i stål.De har långsiktiga finansiella mål för tillväxt, lönsamhet och skuldsättning. Dessutom ska minst 40 procent av nettoresultatet delas ut till aktieägarna varje år. I kombination säkerställer dessa mål att Lindab skapar långsiktiga värden genom väl avvägda satsningar inom prioriterade områden.
 • Instalco

  23:11
  El, VS, ventilation, industri och teknikkonsult är instalcos specialitet. De utför projektering, installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland.Genom klimatsmarta och hållbara installationer minskar de energianvändningen.Instalco vill göra det möjligt för ders dotterbolag att växa sig starkare och behålla den entreprenörsanda som gjort dem framgångsrika. Instalcomodellen är utformad för att dra nytta av fördelarna av både stark lokal förankring och gemensamma funktioner. Instalco har en platt organisation och en mycket decentraliserad styrningsmodell. Varje bolag får fortsatt ansvar för sin strategi, kunder, personal, kompetensförsörjning och resultat.I Instalco får varje bolag behålla sitt namn, varumärke och kultur. Syftet är att bevara starka lokala relationer samt ansvar för kontroll och genomförande av projekt.
 • Nibe industrier

  19:38
  En global koncern på fem kontinenter.NIBE är en global koncern som utvecklar och tillverkar intelligenta och energieffektiva lösningar för inomhuskomfort i alla typer av fastigheter. Detta bidrar till att våra kunder kan minska sin energikonsumtion och miljöbelastning. NIBE förser också marknaden med komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning samt styrning för industri och infrastruktur. NIBE startade 1952 i en region i södra Sverige, välkänd för sin företagsamhet. Genom målmedvetet arbete har NIBE vuxit till en internationell koncern och har en omsättning på drygt 40 miljarder kronor och mer än 21 000 anställda i över 30 länder. NIBE är börsnoterat under namnet NIBE Industrier på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan, sedan 1997, med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011.Verksamheten bedrivs inom tre olika affärsområden: NIBE Climate Solutions, NIBE Element och NIBE Stoves.NIBE Climate Solutions tillverkar intelligenta och energieffektiva lösningar för inomhuskomfort i alla typer av fastigheter.NIBE Element tillverkar komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning och styrning för industri och infrastruktur. NIBE Stoves tillverkar eldstäder med höga krav på design och energieffektivitet.
 • Yubico

  20:29
  Yubico, ett globalt cybersäkerhetsföretag som utvecklat YubiKey, erbjuder högsta möjliga skydd för att stoppa så kallade nätfiskeattacker, på engelska kallat för phishing-resistent multi-factor authentication (MFA).Yubico stoppar kontoövertaganden vilket gör inloggning enkel, säker och tillgänglig för alla. Sedan företaget grundades 2007 har det varit ledande när det gäller att sätta globala standarder för säker åtkomst till datorer, mobila enheter, servrar, webbläsare och internetkonton. Yubico är skapare av och bidrar till utveckling av de öppna autentiseringsstandarderna FIDO2, WebAuthn och FIDO Universal 2nd Factor (U2F) och är en pionjär när det gäller att leverera modern, hårdvarubaserad lösenordsautentiseringssäkerhet i stor skala till kunder i över 160 länder. Sedan 2019 har verksamheten uppvisat en årlig tillväxttakt (“CAGR”) på 36%.Yubicos lösningar möjliggör inloggningar utan lösenord, med den säkraste formen av teknologi. YubiKeys fungerar direkt för hundratals konsument- och företagsapplikationer och tjänster, vilket ökar säkerheten och skapar stor flexibilitet. YubiKeys har historiskt sett endast sålts mot en engångsbetalning, vilket ger kunden äganderätt till produkten under hela dess livstid. Sedan 2020 erbjuder Yubico också erbjuda en prenumerationsbaserad modell, där Yubico tar ett större övergripande ansvar och behåller ägandet av hårdvaran.
 • Troax

  20:42
  Troax är ett industribolag som producerar skydd för att skydda människor, egendom och processer.De har tre affärområden:Moderna industrier är ofta högt automatiserade, vilket kräver en hög grad av säkerhet. För att skydda människor från potentiellt farliga maskiner, och för att skydda tillverkningsprocessen, separeras de två med hjälp av till exempel nätväggslösningar. Troax kunder inom maskinskydd är främst integratörer, fordonsindustrin, tillverkare av industriell utrustning och industrier i allmänhet respekt för vår planet.Deras produkter för lager- och industriväggar omfattar skiljeväggar, burar, näthyllor och skjutskydd. Troax är också starkt inom segmentet automatiserade lager. De har kunder med allt ifrån tillverkare av pallmagasin och andra integratörer till företag inom e-handel, läkemedel och logistik. Dessutom finns kunder inom byggnation av data- och serverhallar.Troax levererar skräddarsydda lösningar för unika förvaringsutrymmen, utformade för att passa och uppfylla kunders förvaringsbehov. Fastighetsägare över hela världen förser sina hyresgäster med förvaringsutrymme med hjälp av förvaringssystem från Troax. Förutom privata och kommunala fastigheter och bostadsrättsföreningar hjälper de även byggbranschen och yrkesmässiga lageruthyrningsföretag.
 • Ratos

  20:49
  Ratos är en svensk koncern med fokus på teknik- och infrastrukturlösningar. Genom att utveckla ledande verksamheter inom teknik- och infrastrukturlösningar och erbjuda ett utbud av tjänster och produkter som är nödvändiga i en hållbar framtid skapar Ratos värde såväl för sina aktieägare som för samhället i stort. Styrkan i Ratos unika styrmodell, baserad på uppföljning och resultatgenerering i en starkt decentraliserad koncern, blir tydlig i takt med att våra företag skapar synergier sinsemellan, på eget initiativ och genom tilläggsförvärv med industriella synergier.
 • Nordnet

  21:24
  Nordnet är en digitala plattform för sparande och investeringar som utgör stommen i vårt erbjudande och ger privata sparare och investerare direkt access till den globala sparmarknaden. På plattformen kan man spara och investera i aktier, fonder och andra värdepapper till konkurrenskraftiga priser genom en rad olika kontotyper.Nordnet erbjuder tre typer av lån – portföljbelåning, bolån och privatlån utan säkerhet. Portföljbelåning finns på alla fyra marknader och ger kunderna möjlighet att belåna sina värdepapper och på så vis öka sina investeringar. Bolån erbjuds endast på den svenska marknaden och har en maximal belåningsgrad om 60%. Bolånen tillhandahålls under Nordnets eget varumärke samt av det externa bolåneinstitutet Stabelo genom Nordnets distribution.Nordnet tillhandahåller produkter för privat pensionssparande i Sverige, Norge och Danmark. I Sverige och Norge erbjuder vi även kapitalförsäkringar som möjliggör enkel och fördelaktig deklaration och beskattning. Under 2019 breddade Nordnet placeringserbjudandet för sina svenska kapitalförsäkringskunder genom att möjliggöra för kunderna att även investera i onoterade aktier i samarbete med Kaptena, ett bolag som värderar onoterade aktier.