Share

Brottsofferjouren Möter

Stöd, rättigheter och utmaningar - hur blir vi bättre på att möta brottsoffer?

Brottsofferjouren möter är Brottsofferjourens Sveriges första poddsatsning! Brottsofferjouren är en ideell rikstäckande organisation som ger kostnadsfritt stöd till brottsoffer, vittnen, och anhöriga. Den första säsongen