Share

cover art for 106: Vad menas med AI och varför är det viktigt?

Bergh & Wernberg

106: Vad menas med AI och varför är det viktigt?

Season 2, Ep. 6

Artificiell intelligens (AI) får allt mer uppmärksamhet i politik och samhällsdebatt, men alla som pratar om AI menar inte samma sak. I det här avsnittet pratar vi om vad som menas med AI, går igenom tre olika aspekter av AI-definitioner samt funderar på vilken betydelse det har för politik, regleringar och debatt.


LÄNKAR:

Vad menar med AI, vad regleras och varför är det viktigt (J Wernberg 2023)

Deep Questions with Cal Newport

Står sig EU:s digitaliseringspolitik (SNS Play)More episodes

View all episodes

 • 17. 117: Worklife hacks som vi faktiskt använder

  23:10
  Det råder ingen brist på tips om hur man ska effektivisera sitt liv, och i synnerhet sitt arbetsliv, men i det här avsnittet ska vi prata om sådana worklife hacks som vi faktiskt använder och har lyckats upprätthålla.
 • 16. 116: Stora problem och små lösningar

  29:04
  Med den tekniska utvecklingen har vi fått verktyg för att identifiera och prata om problem och utmaningar som utspelar sig på en global skala och potentiellt sträcker sig långt in i framtiden. Det påverkar med rätta politik och samhällsdebatt, men har de stora problemen givit debatten en slagsida mot likaledes stora och centraliserade lösningar? I det här avsnittet pratar vi om exempel på stora problem - från klimatförändringar och pandemier till sociala medier och AI - samt resonerar kring när stora problem kanske löses bäst med många små lösningar istället för en stor. LÄNKAR:Existentiell AI-risk, Limits to Growth och marknadsekonomin (SoeTech)Celebrating Marginal Revolution's 20th Anniversary (Conversations with Tyler, ep 187)Cogs and Monsters: What Economics Is, and What It Should Be (Diane Coyle, 2023)
 • 15. 115: Kommer kommunen döda elsparkcykeln?

  18:44
  I det här avsnittet återvänder vi till ämnet mikromobilitetstjänster och frågar oss om svenska kommuner till slut är på väg att döda marknaden för elsparkcyklar. Och vad skulle man kunna göra åt det?LÄNKAR:Debatt: Höga avgifter för delade elsparkcyklar hotar Sveriges klimat- och trafikmål (DI Debatt)Peak social media: The power of influencers (Financial Times)Stokab (Wikipedia)AI Experts Aren't Always Right About AI
 • 14. 114: Hur påverkar generativ AI samhällsdebatten?

  31:23
  Med generativ AI som Chat-GPT sänker trösklarna för att producera text, bilder och innehåll i samhällsdebattens digitala kanaler betydligt. Den nya tekniken kan användas för antagonistiska syften som att desinformera, polarisera och förvirra, men även avsändare med goda intentioner kommer sannolikt att bidra till att mängden innehåll ökar vilket riskerar att göra det svårare att följa och delta i samhällsdebatten. Mot detta ställs AI-baserade verktyg för att hantera brus, sortera information och förenkla. I det här avsnittet diskuterar vi hur generativ AI:s förmåga att förenkla eller försvåra debatten balanseras mot varandra och vad det kan komma att betyda på längre sikt.LÄNKAR:Öbor - Levnadsberättelser från Stockholms skärgård (Ingrid Hedman och Ylva Bergman 2023)Det kapitalistiska manifestet (Johan Norberg 2021)
 • 13. 113: Brus, buller och bullshit (Livepodd från Almedalsveckan)

  24:20
  Det här avsnittet är en inspelning från vår livepodd under Almedalsveckan i Visby (30/6). Vi startar med att diskutera fyra frågor vi fått in från våra lyssnare och därefter pratar vi om hur man kan förstå Almedalsveckan (och en del annat) i termer av brus, buller och bullshit. Ett särskilt tack till Google som lånade ut sin scen och teknik till oss för den här inspelningen!LÄNKAR: Calling Bullshit: The Art of Skepticism in a Data-Driven World (Bergstrom och West 2021)
 • 12. 112: Moln, plattformar och näringslivsstruktur

  25:39
  Med molntjänster, digitala plattformar och software as a service (SaaS) kan företag köpa tillgång till teknisk infrastruktur och mjukvara som en tjänst istället för att investera i eget fysiskt kapital. Det skapar enorma möjligheter, särskilt för mindre företag som nu kan använda teknik som de sannolikt inte hade haft råd med annars. Samtidigt bidrar den ökade användningen av dessa datadrivna tjänster till en tilltagande grad av ömsesidiga beroenden som sträcker sig över både bransch- och landsgränser och ritar om näringslivets struktur. Det förändrar förutsättningarna för företag, men även för politiker som vill främja näringsliv, tillväxt och handel. I det här avsnittet pratar vi om Joakims nyutkomna rapport "Bland moln och plattformar: En kartläggning av hur datadrivna tjänster förändrar ekonomin".LÄNKAR:Bland moln och plattformar: En kartläggning av hur datadrivna tjänster förändrar ekonomin (Entreprenörskapsforum 2023)Statsministerns städerska 1/2 (Spotify Dok)The Age of Unpeace: How Connectivity Causes Conflict (Mark Leonard 2022)
 • 11. 111: SCB och nationell statistik

  22:14
  Det är välkänt bland många forskare att Sverige har väldigt detaljerad nationell statistik. Det beror inte minst på att att en hel del av det som händer i ekonomi och samhälle faktiskt fångas på ett sammanhållet vis i data tack vare personnummersystem, en utbyggd välfärdsstat och flera olika register. Men hur förvaltas den nationella statistiken, och används den verkligen på bästa möjliga vis ur ett forskningsperspektiv?RÄTTELSE:I detta program föreslås att SCB inför ett öppet API och permalänkar, men faktum är att ett enkelt API redan finns och snart kommer att vara ännu bättre. Även permalänkar ska vara på väg. Rätt ska vara rätt och vi ser fram emot fortsatta förbättringar av SCB:s sajt i framtiden.LÄNKAR:Vill börja mäta graden av självförsörjning (SR)SR Konflikt: Så görs fake news på beställningMatchi
 • 10. 110: Arbetstid och pensionsålder

  26:03
  Borde inte produktivitetsvinster i ekonomin vid det här laget ha lett fram till en fyra-dagars-arbetsvecka? Är höjd pensionsålder ett tecken på att människor får mindre välstånd för sitt arbete eller ett utfall av att vi lever längre? I det här avsnittet tar vi avstamp i ett avsnitt av SR:s Konflikt för att prata om arbete, arbetstid och pension.LÄNKAR: SR Konflikt: Jobba tills vi dörRöd och blå-poddenGår AI-utvecklingen för snabbt? (SNS Play)
 • 9. 109: Stimulans eller omfördelning?

  18:39
  Politiker beskriver gärna sina nya förslag som satsningar på någonting särskilt viktigt, men det som låter som en stimulans visar sig ofta handla om omfördelning av befintliga resurser. Med andra ord sker satsningen på bekostnad av att någonting annat prioriteras ned eller bort i budgeten. I det här avsnittet pratar vi om varför det är på det viset och diskuterar tre exempel. Men finns det då någon typ av genuina stimulanser, eller är allt bara omfördelningar?LÄNKAR:Vad hände med Sveriges reformförmåga? (Bergh och Erlingsson 2023)”Plakatpolitik har tagit över i reformlandet Sverige” (DN Debatt)Demokratiparadoxen (Andersson 2023)