Share

cover art for 178. Behandlingshem för tjejer

Barnpsykologerna

178. Behandlingshem för tjejer

Season 10, Ep. 178

Liv pratar med psykoterapeut och doktorand Johan Wetterlöv som har lång erfarenhet av att arbeta på behandlingshem och som driver två behandlingshem i Skåne. Målgruppen är tjejer från 14-26 år som har allvarlig problematik och den behandling som ges är DBT och KBT.

 

Johan berättar hur det går till när man söker behandlingshem som vårdform, hur behandlingen går till och hur livet på behandlingshemmet ser ut. Johan ger också tips om vad man ska tänka på för att veta att ett visst behandlingshem är bra och erbjuder den behandling man söker.

 

Läs mer om de behandlingshem Johan driver på www.segesholm.se och https://osterlenporten.se/

More episodes

View all episodes

 • 227. 227. Unga och mediakonsumption

  32:15
  Stina Cederholm är chefredaktör för "SvD Junior" och berättar för Lars hur man som vuxen kan tänka kring hur unga får till sig nyheter, och kan lära sig källkritik.
 • Tema-favorit: PAX

  35:53
  I dagens samtal berättar psykolog och doktorand Magnus Johansson om ”PAX i skolan”, en metod för att få klassrummet att bli bra arbetsmiljö för både lärare och elever. PAX har i dagsläget mest används i lågstadiet, där forskningsstödet också är starkast, och de förebyggande och hälsofrämjande långsiktiga effekterna är störst. För den som vill fördjupa sig mer om hur PAX och andra forskningsbaserade metoder kan bidra till en bättre värld tipsar Magnus om följande bok: https://www.bokus.com/bok/9781684031801/the-nurture-effect/
 • Tema-favorit: positivt beteendestöd

  34:07
  Psykolog Peter Karlsson berättar i det här avsnittet om positivt beteendestöd, ett forskningsbaserat förhållningssätt för att hjälpa barn med funktionsnedsättning och utmanande beteenden att hantera sin vardag och möta utmaningar på ett bättre sätt.På Peters hemsida finns ytterligare information om positivt beteendestöd och om hans böcker som han nämner i avsnittet: www.besiva.sePeter tipsar även om:https://www.adlibris.com/…/fran-beteendeproblem-till-livskv…https://www.pbis.org/
 • 226. 226. Positivt beteendestöd i förskolan

  35:22
  I Socialstyrelsens nyligen uppdaterade nationella riktlinjer för råd och stöd vid adhd och autism rekommenderas bl.a. positivt beteendestöd (PBS). I det här avsnittet berättar psykologerna Peter Karlsson och Eva Thormann som nyligen utkommit med sin bok ”Positivt beteendestöd i förskolan” mer om metoden, hur man lär sig mer den och hur man tillämpar den i förskolan.
 • 225. 225. Hjärnans anatomi del 2

  37:24
  Åke Påhlshammar är med oss igen och i det här avsnittet berättar han om några historiska händelser som bidragit till kunskapen om den mänskliga hjärnan. Han pratar tex om Phineus Gage som drabbades av en allvarlig olycka och därmed bidrog till kunskapen om frontallobernas funktion. Om Broca som upptäckte det område i hjärnan som styr det talade språket och om Wernicke som upptäckte var språkförståelse har sin plats i hjärnan.
 • 224. 224. Hjälpa barn prata om övergrepp som sker online

  27:38
  Malin Joleby, forskare vid Karolinska Institutet, berättar om sin forskning om barn som blivit utsatta för övergrepp online, och hur man som vuxen kan hjälpa dessa barn att berätta.
 • 223. 223. Hjärnans anatomi #1

  36:00
  I det är avsnittet ger neuropsykologen och universitetsläraren Åke Pålshammar en grundläggande beskrivning av hur hjärnan ser ut och vad de olika delarna i hjärnan har för uppgifter.  Han inleder med att tala om storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen för att sen fokusera på storhjärnans delar. De delar som nämns är de olika loberna (frontalloben, tinningloben, hjässloben och nackloben) samt Thalamus, amygdala , hippocampus och hypotalamus.
 • 222. 222. Live-pod!

  22:28
  På teater-eventet "Stjärnkalaset" så gjorde vi en live-pod inför publik som test - såhär lät det!
 • 221. 221. Snällhet

  28:08
  Vi välkomnar i det här avsnitt professor och författare Stefan Einhorn för att prata om snällhet.