Share

cover art for Änglamamma Nicole

BabyzPodcast

Änglamamma Nicole

Ep. 312

"Jag har två söner - en i havet och en i livet"

Så berättar Nicole om sina söner, Louie och Niko, när hon gästar Babyzpodcast för att berätta sin historia och upplevelse kring att avbryta en graviditet på grund av en fosteravvikelse. 

Nicole delar med sig av händelserna när hon och partnern fick besked om att allt inte stod rätt till med Louies hjärna vid rutinultraljudet, och vi får följa med resan genom chockreaktion, undersökningar, hopp och förtvivlan och beslut. 

Vi pratar i avsnittet om hur det är att få ett svårt besked om sitt väntade barn, och vilken typ av omhändertagande och stöd som behövs. Nicole berättar hur det går till vid ett avbrytande i sen graviditet, och hur hon hade önskat att det hade kunnat få gå bättre till. Samtalet rör sig också kring hur livet blir efteråt, och om att våga sörja, våga be om stöd och om vikten av att ta tag i sorgen och processa den. Om nyorientering och en väg framåt, om än möjligen en annan väg än den man trott att man skulle följa. 

Vi hoppas att ni vill följa med oss in i detta poddavsnitt och att det kan vara till stöd och tröst för andra som befinner sig eller befunnit sig i samma situation.

Carina och Rebecka vill väldigt varmt tacka dig, Nicole, för ett oerhört fint samtal, för öppenheten och generositeten, och för att du lärde oss massor om bemötande, lyhördhet och sorgeprocesser. Tack! 

Veckans avsnitt sponsras av MAM & Frida Baby

Stöd och information till dig som förlorat ett barn SPÄDBARNSFONDEN


Tips: Lyssna även till vår systerpodd - AMNINGSPODDEN

More episodes

View all episodes

 • 321. Kvinnlig könsstympning

  01:00:51
  Kvinnlig könsstympning är en mångtusenårig sedvänja som praktiseras i ett trettiotal länder i Afrika, Mellanöstern och Asien. Man uppskattar att det utförs cirka fyra miljoner könnstympningar på flickor och kvinnor varje år - det innebär 12 000 per dag!Med en ökad migration har bekymret med kvinnlig könsstympning också blivit en vktig angelägenhet för oss i Sverige. Vi som arbetar med kvinnohälsa träffar flickor och kvinnor med besvär eller funderingar efter könsstympning när vi jobbar på ungdomsmottagning, gynmottagning, mödravård och förlossning.I veckans avsnitt gästas vi av Cecilia Berger, medicine doktor och biträdande överläkare i obstetrik och gynekologi vid Amelmottagningen - Sverige första specialiserade mottagning för kvinnlig könsstympning. Cecilia lär oss mer om olika typer av könsstympning, och vilka konsekvenser de kan ge för den drabbade. Vi diskuterar öppningsoperationer, bemötande, lagstiftning, kunskapsspridning och mycket mer!Tips för dig som vill veta mer: www.sodersjukhuset.se/amelmottagningenAvsnittet sponsras av MAM
 • 320. Dagen-efter-piller - Akut-p-piller

  32:34
  Denna vecka blir det ett önskeavsnitt - ni har länge bett oss göra ett avsnitt om akut p-piller.Det ska alltså handla om hur det funkar att ta ett akut preventivmedel efter ett oskyddat samlag - pga havererad kondom, glömt p-piller osv. Med akut-p-piller kan du förskjuta ägglossningen och på så sätt minska risken för en oönskad graviditet. Däremot kan du inte avbryta en befruktning eller graviditet när den redan skett - det är inget abortpiller. Vi går igenom de två olika preparat som finns, och hur de skiljer sig åt. Hur snabbt måste jag ta dagen-efter-piller, och var får jag tag på dem?Hur effektivt är det? Hur fungerar pillret egentligen? Kan jag ta det om jag ammar?Hur ska jag tänka kring preventivmetod efter akut-p-piller? Finns det nån annan akutpreventivmetod än piller? Avsnittet sponsras av MAM
 • 319. Lust under graviditet

  47:27
  Är det nio månaders avhållsamhet som gäller under graviditeten eller har du mer lust än någonsin? Lust till sex under graviditet varierar otroligt mycket mellan olika individer och handlar mycket om hur du mår för övrigt. Den första trimestern ger ofta illamående och trötthet, vilket kan påverka lusten negativt, medan den andra trimestern istället kan vara förknippad med högre lust. Att hantera olika lustnivåer i en relation kan ibland vara en utmaning och då är god kommunikation och förståelse för varandra viktigt för att må bra.Vår gäst Ninni Stålhammar är barnmorska och sexolog, och hon ska i poddavsnittet hjälpa oss att förstå varför den sexuella lusten kan komma att förändras under graviditet och vilka faktorer som ökar eller minskar lusten. Vi samtalar kring kroppsuppfattning, där vissa känner sig attraktiva som gravida, medan andra kan känna sig obekväma i sin kropp. Hur gör vi om vissa ställningar känns obehagliga eller gör ont? Finns det mer försiktiga ställningar? Hur kan jag hantera att lusten minskar eller ökar när min partner inte känner likadant? Vi pratar också om situationer när det inte rekommenderas att ha vaginalt omslutande sex samlag under graviditet, och svarar på frågor kring om sex kan starta förlossningen. Trevlig lyssning!Avsnittet sponsras av MAM
 • 318. Kan metformin förlänga graviditeten vid preeklampsi (havandeskapsförgiftning)?

  33:28
  Preeklampsi är en allvarlig graviditetssjukdom som drabbar 5 procent av alla gravida kvinnor. Diagnosen ställs när en gravid har högt blodtryck och tecken på organskador, t ex protein i urinen. Omkring 70 000 gravida och 500 000 spädbarn världen över dör till följd av sjukdomen varje år.Det finns i nuläget inget annat botemedel för preeklampsi än att förlösa barnet och avlägsna moderkakan. Det innebär att barnet måste födas för tidigt om preeklampsin är svår och debuterar tidigt.I veckans poddavsnitt gästas vi av två forskare som ingår i Preeklampsigruppen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och får veta mer om multicenterstudien PI4 – Preeklampsi Interventionsprövning 4. Prövningens huvudsyfte är att utvärdera om metformin, ett diabetesläkemedel, kan förlänga graviditeten vid tidigt debuterande preeklampsi och därmed minska graden av förtidsbörd för barnet. Lina Bergman är förlossningsläkare och docent vid Sahlgrenska och Felicia Andersson är forskningsassistent och undersköterska. Hör dem berätta om studiens upplägg, när, var och vilka som rekryteras, hur studien går till och de olika utfall man vill undersöka.Mer information om PI4 och övrig aktuell preeklampsiforskning hittar du här: www.preeclampsiaresearch.comAvsnittet sponsras av MAM
 • 317. Att främja amning i samband med matintroduktion

  54:40
  De första sex månaderna i livet ger bröstmjölk eller modersmjölksersättning, tillsammans med D-vitamindroppar, all den näring som barnet behöver. Från det att barnet är ungefär sex månader behöver det börja få tillägg av fast föda utöver bröstmjölken/modersmjölksersättningen. Månaderna när barnet börjar få fast föda kan vara en känslig period vad gäller amningen, där amningen riskerar att trappas ner i takt med att den fasta födan trappas upp. Veckans avsnitt handlar om man kan lägga upp matintroduktionen och vad man kan tänka på för att skydda amningen under den period när barnet också börjar äta annan mat.Josefine Janke är sjuksköterska inom barnhälsovården, mamma till fyra barn, doula, amningsstödjare och folkbildare, och hon ger oss i avsnittet mer kunskap om matintroduktion och amning med många fina tips!Avsnittet sponsras av MAM
 • 316. Fosterdiagnostik

  01:01:56
  I början av din graviditet får du information och erbjudande om fosterdiagnostik. För att du och din medförälder/partner ska kunna fatta ett beslut om att tacka ja eller nej till erbjudna fosterdiagnostiska metoder behövs ju mycket information, och ibland är det inte helt lätt att greppa allt kring metoderna.Vi vill gärna hjälpa er med detta, och tillsammans med en av våra favoritgäster - förlossningsöverläkare Ylva Carlsson från Sahlgrenska Universitetssjukhuset - går vi igenom fosterdiagnostikens olika metoder. Ylva svarar på våra - och dina - frågor kring första-trimester-ultraljud, rutinultraljud, KUB, NIPT, moderkaksprov och fostervattenprov, tillväxtultraljud, flöde och riktad ultraljud.När används vad, och vad kan man undersöka? Vad kan man inte undersöka med metoderna? Hur träffsäkra är metoderna, och vad finns det för nackdelar med dem? Vad händer om det upptäcks något avvikande, och vad menas med sannolikhet vid KUB? Allt detta - och mer - i veckans avsnitt!Vill du veta mer? Läs gärna på SNIFs hemsida: Material | Svenskt nätverk för information kring fosterdiagnostikAvsnittet sponsras av MAM
 • 315. Embryologi - så går det till när vi blir till!

  52:29
  Efter alla dessa år som barnmorska och gynekolog är vi fortfarande helt fascinerande över hur det fungerar. Hur kan två celler som möts till slut bli en hel person? Hur vet cellerna vilket organ de ska bli och vad de ska göra? I veckans podavsnitt förklarar vi det vi kan om embryologi-läran om en varelses tillblivelse och utveckling. Rebecka, som undervisar i embryologi på barnmorskeprogrammen i Stockholm, tar er med på resan från ägg och spermie och genom tidig fosterutveckling.Få svar på frågorna om vad en blastocyst är, och vad som menas med gulsäck. När och hur sker implantationen i livmoderslemhinnan? Hur bildas moderkakan? Och är det sant att fostret först är en platta med tre lager som sluter sig till ett rör?!Avsnittet sponsras av MAM & Frida Baby
 • 314. Infektioner under och efter födsel

  51:59
  I poddavsnittet svarar vi på en följarfråga: "Berätta om vilka infektioner man kan drabbas av under och efter en födsel."I samband med graviditet är immunförsvaret lite nedsatt, och andra faktorer som blodbrist, lång förlossning, vattenavgång, undersökningar och ingrepp har potential att öka risken att drabbas av en infektion.Vi diskuterar feber under födsel, och om det alltid behöver betyda infektion. Hur utreder och bedömer man en misstänkt infektion under pågående födsel, och hur behandlas den?Vad är chorioamnionit, och vilka riskfaktorer finns?Vilka orsaker finns till infektion efter att vi fött barn, och hur vet man vart febern egentligen kommer ifrån? Vad menas med barnsängsfeber eller GAS, och hur farligt är det egentligen?Om detta och en del del mer i avsnittet om infektioner under och efter födsel!Avsnittet sponsras av MAM & Frida Baby
 • 313. Rutinultraljud - RUL

  50:10
  Avsnittet handlar om Rutinultraljudet -RUL. Det är en av de fosterdiagnostiska metoder som erbjuds under graviditet, och viktigt är att understryka är att det är ett erbjudande och helt frivilligt. RUL görs under graviditetsvecka 18-20 och vid undersökningen tittar man på antalet foster, daterar graviditeten (fastställer graviditetslängd om det inte redan gjorts), undersöker moderkakans läge samt fosteranatomin.Vi går igenom den info man ska få innan undersökningen och hur själva undersökningen går till. Vilka felkällor kan finnas? Finns det risker med ultraljud? Vad kan man se resp inte se? Vad är det vi tittar efter i anatomin? Hur gör vi om vi hittar nåt avvikande.Häng med och få mer info om RUL! Veckans avsnitt sponsras av MAM & Frida BabyTips: Lyssna även till vår systerpodd - AMNINGSPODDEN