Share

Altinget Civilsamfund

Lyt til Altingets podcast om civilsamfundet, hvor…


Latest episode

 • Efter 125 år: De vigtigste ligestillingskampe udkæmpes stadig i civilsamfundet

  28:56
  Siden kvinder fik stemmeret i 1915, har ligestilling fået ordførerskaber, stående udvalg og ministerpost. Alligevel er det stadig de almindelige mennesker, der mærker konsekvenserne af manglende ligestilling i deres dagligdag, der primært driver kampen. Det mener direktøren for Kvinderådet, der i år fylder 125 år. Gæst: Helene Forsberg, direktør, KvinderådetVært: Gitte Skotby-Young Ballenstedt, redaktør, Altinget CivilsamfundTilrettelægger: Emma Klitnæs, podcastassistent

More episodes

View all episodes

 • En tidlig superlobbyist gjorde Danmark til frontløber inden for international adoption

  21:59
  Mens debatbølgerne endnu en gang brydes om transnational adoption og ordningen er sat på pause på ubestemt tid, er der en bid af dansk adoptionshistorie, man hører meget lidt til: Den allertidligste. Den får du en udgave af her.Gæst: Katrine Tegisti Broberg, forfatter til historiespecialet Genbrugsbørnene, Håndbog om adoption og næstformand i Adoption og SamfundVært: Gitte Skotby-Young Ballenstedt, redaktør, Altinget CivilsamfundProducer: Emma Klitnæs, podcastassistent, Altinget
 • Bliver vi lykkeligere og sundere af frivilligt arbejde? (7:7)

  30:49
  For hvis skyld skal man lave frivilligt arbejde?   Hvis man svarer ‘for ens egen skyld – fordi man bliver sundere og lykkeligere’, kan man med fordel lytte med, når Bjarne Ibsen og Lone Tinor-Centi kredser om undersøgelser, der afdækker sammenhængene mellem frivilligt arbejde og henholdsvis sundhed og livstilfredshed.  Og uden at røbe for meget, kan det afsløres, at uanset om der findes en sammenhæng eller ej, diskes der op med interessante betragtninger om meningen og meningsfuldheden med frivilligt arbejde.Vært: Gitte Skotby-Ballenstedt, redaktør på Altinget CivilsamfundGæster: Lone Tinor-Centi og Bjarne Ibsen Om serien: Altinget Civilsamfund går i luften med en ny podcastserie om frivilligt arbejde. Emnerne er udvalgt ud fra bogen ’Gør Frivilligt Arbejde Samfundet Bedre?’ som udkommer 30. november 2023. 
 • Hvor kønnet er frivilligt arbejde? (6:7)

  32:57
  Kvinder og mænd i Danmark agerer forskelligt på arbejdsmarkedet. Men også i det frivillige arbejde er der kønsforskelle.   I begge arenaer skal en del af forklaringen findes i den tredje og ofte usynlige arena for arbejde: Hjemmet, hvor opgaverne oftest falder ud på en måde, så det ene køn har mere tid til rådighed end det andet til frivilligt arbejde uden for hjemmet.  Men kan man mon skubbe udviklingen den anden vej, så ligestilling i det frivillige arbejde også kan fremme ligestilling andre steder i samfundet?  Og hvilke konsekvenser har det i øvrigt, at kønsfordelingen er skæv på frivilligfronten?  Emma Holten og Thomas P. Boje diskuterer både mulige forklaringer, løsninger og udfordringer.  Vært: Gitte Skotby-Ballenstedt, redaktør på Altinget CivilsamfundGæster: Thomas P. Boje og Emma Holten Om serien: Altinget Civilsamfund går i luften med en ny podcastserie om frivilligt arbejde. Emnerne er udvalgt ud fra bogen ’Gør Frivilligt Arbejde Samfundet Bedre?’ som udkommer 30. november 2023. 
 • Hvem er fremtidens frivillige? (5:7)

  24:48
  Seniorisering er et lidt besværligt ord – som ikke desto mindre er betegnelsen for tendensen til, at frivillige bliver ældre og ældre og udgør en stigende andel af de frivillige. Det er et faktum, men er det også et problem? Mange i frivillig-verdenen mener i hvert fald, at det er en tendens, der kræver handling for at sikre rekruttering og fastholdelse i fremtiden. Men giver det mening, og hvordan gør man det bedst? Frederik C. Boll og Torben Fridberg ser nærmere på det lidet mundrette begreb og hvad det kan og bør give anledning til.  Vært: Gitte Skotby-Ballenstedt, redaktør på Altinget CivilsamfundGæster: Torben Fridberg og Frederik C. Boll Om serien: Altinget Civilsamfund går i luften med en ny podcastserie om frivilligt arbejde. Emnerne er udvalgt ud fra bogen ’Gør Frivilligt Arbejde Samfundet Bedre?’ som udkommer 30. november 2023. 
 • Hvordan påvirker nye former for frivilligt arbejde vores demokrati? (4:7)

  28:50
  Når vi i Danmark ynder at sige, at demokratiet ’bor’ i civilsamfundet og læres i det frivillige foreningsliv, hvad betyder det så for demokratiet, når frivilligheden antager nye former?Er demokratiet udfordret, når frivilligheden enten manifesterer sig i løst organiserede, lokale fællesskaber eller når frivilligt arbejde i nogen tilfælde rykker endog meget tæt på den offentlige velfærd og udfylder ‘huller’ som samfundet har brug for og myndigheder efterspørger? Og hvor meget interesserer civilsamfundets organisationer sig egentlig for de spørgsmål? Måske mindre end de burde? Linda Lundgaard Andersen og Rie Gehrt Knudsen svarer og sætter demokratiudøvelsen i frivilligheden under lup.  Vært: Gitte Skotby-Ballenstedt, redaktør på Altinget CivilsamfundGæster: Linda Lundgaard Andersen og Rie Gehrt Knudsen.Om serien: Altinget Civilsamfund går i luften med en ny podcastserie om frivilligt arbejde. Emnerne er udvalgt ud fra bogen ’Gør Frivilligt Arbejde Samfundet Bedre?’ som udkommer 30. november 2023. 
 • Er frivilligt arbejde et springbræt til beskæftigelse? (3:7)

  30:42
  Ikke altid – i nogle tilfælde kan frivilligt arbejde faktisk fastholde mennesker i ledighed. Det betyder ikke nødvendigvis at frivilligt arbejde er dårligt, når man taler om veje til beskæftigelse - men det kan betyde, at det ikke er den slagne vej for alle. Og det betyder måske også, at en mild skepsis er på sin plads over for tendensen til, at frivilligt arbejde fra flere sider ses som et centralt element i at få borgere i arbejde, som ellers har haft svært ved at få foden inden for på arbejdsmarkedet. Per Bech Grønning og Elisabeth Holstein debatterer både, hvad der giver mening at kigge endnu nærmere på, og hvad den eksisterende forskning kan – eller ikke kan – sige om virkeligheden. Vært: Gitte Skotby-Ballenstedt, redaktør på Altinget CivilsamfundGæster: Elisabeth Lilleøre Holstein og Per Bech Grønning.Om serien: Altinget Civilsamfund går i luften med en ny podcastserie om frivilligt arbejde. Emnerne er udvalgt ud fra bogen ’Gør Frivilligt Arbejde Samfundet Bedre?’ som udkom 30. november 2023.