Share

cover art for 6. Blick Global Group: "Vi förvärvar lönsamma bolag som har drivkraften att utvecklas" - Erik Ahlberg, VD

FinVoices

6. Blick Global Group: "Vi förvärvar lönsamma bolag som har drivkraften att utvecklas" - Erik Ahlberg, VD

Erik Ahlberg, VD för Blick Global Group, intervjuas av FinVoices för att berätta om sin roll i bolaget och ger oss en inblick i verksamheten. Erik berättar om Blick Globals senaste milstolpar och utvecklingen av de senaste förvärven som bidragit till att bolaget numera är kassaflödespositivt. Vidare delar Erik med sig om bolagets strategi vid förvärv av bolag, hur kommande pipeline för verksamheten ser ut och vad emissionslikviden från pågående företrädesemission kommer att användas till.


Blick Global Group är en bolagsgrupp som förvärvar och utvecklar teknikföretag med utvecklingspotential, inom marknaden för onlinespel. Idag innefattas gruppen av tre helägda dotterbolag, OMI Gaming, Wiget Group och Brand Legends. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring, organisk sökoptimering respektive spelutveckling. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och strategiska partners.


FinVoices drivs av Impala Nordic.


Disclaimer** Inget som sägs i podden är en köp- eller säljrekommendation. Avsnittet har gjorts på uppdrag av bolaget.

More episodes

View all episodes

 • 15. OncoZenge AB: Om resan från utmaning till möjlighet, partnerstartegier och framtida planer

  36:46
  I det senaste avsnittet av FinVoices har vi nöjet att presentera OncoZenges VD, Stian Kildal, och styrelseledamoten samt storägaren, Niclas Holmgren. De delar med sig av sin vision och de strategier som ligger till grund för OncoZenges resa. Samtalet börjar med en historisk översikt över OncoZenge, där Holmgren berättar om bolagets resa under 2023 och de utmaningar som han stött på tills att ny styrelse och ledning tillsattes.Vi diskuterar OncoZenges nuvarande fokusområden, där det beskrivs hur OncoZenge har övervunnit tidigare hinder och nu blickar framåt mot nya möjligheter. De berättar om hur deras produkt möter ett viktigt och tidigare ouppfyllt patientbehov samt ger en inblick i förberedelserna för fas 3. Detta inkluderar en översikt över de framsteg som gjorts och planer för partnerskap, samt hur produkten positioneras mot befintliga behandlingsalternativ.Diskussionen vänder sig mot hur OncoZenge avser att navigera framåt för att säkra framgång. Kildal och Holmgren delar med sig av de initiativ som genomförts och de framtida planerna, vilka understryker teamets dynamik och den unika expertis som de bidrar med. De beskriver även den långsiktiga strategin, inklusive ansökningar, partnerstrategier, kapitalbehov, samt företagets ansträngningar för att öka transparensen och stärka förtroendet bland investerare och intressenter. FinVoices drivs av Impala Nordic. Programledare i avsnittet är Aya Salar, medgrundare på Impala Nordic, och Vilhelm Ruhr, analytiker på Impala Nordic.Disclaimer** Inget som sägs i podden är en köp- eller säljrekommendation. Avsnittet har gjort på uppdrag av bolaget. Notis om ljudkvaliteten: Vi vill göra våra lyssnare uppmärksamma på att ljudkvaliteten i detta avsnitt inte motsvarar vår vanliga standard. På grund av tekniska utmaningar under inspelningen kan ni uppleva varierande ljudnivåer. 
 • 14. ChargePanel AB (publ): "Vi förväntar oss en 100% ökning av antalet uppkopplade laddpunkter år efter år." - Peter Persson, VD

  28:20
  I detta avsnitt av FinVoices podcast välkomnar vi Peter Persson, VD för ChargePanel AB (publ) - en SaaS-plattform för elbilsladdning med inriktning på e-mobilitetslösningar.  Peter delar med sig av sin bakgrund och erfarenhet samt ger en inblick i ChargePanel och dess unika position på laddinfrastrukturmarknaden. Samtalet berör olika ämnen, inklusive bolagets tillväxtstrategi, kundantal, internationell närvaro och ökningen av uppkopplade laddpunkter de senaste kvartalen. Vi får även information om ChargePanels lönsamhetsutsikter och intäktsmodell som framförallt består av återkommande intäkter. Peter diskuterar också utmaningar som ChargePanel har stött på och hur dessa har hanterats. I intervjun ges en helhetsbild av ChargePanels affärsmodell och framtidsperspektiv. FinVoices drivs av Impala Nordic. Programledare i avsnittet är Aya Salar, partner på Impala Nordic, och Vilhelm Ruhr, analytiker på Impala Nordic. Disclaimer** Inget som sägs i podden är en köp- eller säljrekommendation. Avsnittet har gjorts på uppdrag av bolaget.
 • 13. Inblick i 2024: ISK-skatten, marknadstajming och fondsparande - med Johanna Englundh

  23:02
  I detta avsnitt av FinVoices podcast får vi möjligheten att prata med Johanna Englundh, redaktör på Morningstar. Johanna delar med sig av sina insikter om den ökande ISK-skatten och diskuterar huruvida det är lönsamt att investera i ett ISK-konto. Vi utforskar även varför vissa sparare fortsätter att försöka tajma marknaden trots riskerna och hur överdriven aktivitet i portföljer ofta är ett vanligt misstag. Särskild uppmärksamhet ägnas åt fenomenet att försöka tajma marknaden inom aktiefonder och de psykologiska faktorerna som påverkar investerares beslut. Johanna delar konkreta råd för att undvika kortsiktiga beslut och betonar vikten av diversifiering som en "gratislunch" på börsen. Hon ger också perspektiv på marknadsanalys och delar eventuella spekulationer om hur marknaden kan utvecklas under 2024. Avsnittet avslutas med Johanna Englundhs syn på vanliga fördomar om sparande och investeringar. FinVoices drivs av Impala Nordic. Disclaimer: Inget som sägs i podden är en köp- eller säljrekommendation. 
 • 12. Framtiden för bostadsmarknaden och framgångsrik intäktstillväxt - med Jim Ankare, VD Samtrygg

  39:42
  I detta avsnitt av FinVoices podcast får vi möjligheten att prata med Jim Ankare, VD för Samtrygg, en framstående bostadsuthyrningsplattform.Jim delar med sig av sin erfarenhet och berättar om bolagets affärsmodell, dess roll i bostadsmarknaden och potentialen för privatuthyrning att bidra till cirkulär ekonomi och lösa bostadsbristen. Vi utforskar också utmaningarna och hinder för privatuthyrning samt Samtryggs strategier för att övervinna dem.Jim delar även sin syn på marknadspotential, konkurrensfördelar och framtida tillväxtmöjligheter för Samtrygg. Avsnittet avslutas med en diskussion om Samtryggs lyckade finansiella prestationer och pågående företrädesemission, där Jim ger perspektiv på bolagets framgångar och användningen av emissionslikviden.FinVoices drivs av Impala Nordic.Disclaimer** Inget som sägs i podden är en köp- eller säljrekommendation. Avsnittet har gjorts på uppdrag av bolaget.
 • 11. Diagonal Bio AB: "Our latest external study delivered extremly good results in line with our expectations" - Jack Egelund Madsen, CEO

  24:04
  Jack Egelund Madsen, CEO at Diagonal Bio AB (publ), joins FinVoices to speak about the company and share the updates regarding Diagonal Bios latest and upcoming milestones. The latest results from the external study have proven that Diagonal Bios platform technology are delivering the quality, speed and sensitivity in line with our expectations, and more. Further, Jack explains the main focus for this year is to commercialize LAMPlify. // Diagonal Bio AB (publ) is a biotech company based in Lund. The company is developing two platforms developed on their own patented technology, PANVIRAL and LAMPlify, to detect genetic markers in genetic material (DNA or RNA based) regardless if this is originating from humans, animals, plants, viruses, bacteria and fungi. // FinVoices is operated by Impala Nordic. Disclaimer** Nothing said in the podcast is a buy or sell recommendation. This episode has been done on behalf of the company.
 • 10. Hur du kan spara ditt egna sparkapital och vikten av att stödja kvinnligt entreprenörskap, med Michaela Berglund

  27:25
  I dagens avsnitt av FinVoices har vi nöjet att välkomna Michaela Berglund, VD för Feminvest, för att diskutera hennes resa in i entreprenörskap och hennes framgångsrika förvärv av eget kapital innan hon gick vidare till aktiv investering.Vi får också en få inblick i hur Feminvest stödjer kvinnliga entreprenörer och investerare.  I avsnittet får vi även besök en bonusgäst, Michaelas några månader gamla barn!FinVoices drivs av Impala Nordic.Disclaimer** Inget som sägs i podden är en köp- eller säljrekommendation. Sammanställning av kvartalsrapporterna i avsnittet har gjorts på uppdrag av bolagen.
 • 9. Nu kan investerare enkelt hitta aktier i Europa - Henrik Wagenis, Eucaps

  39:15
  Henrik Wagenius, grundare och VD för Eucaps, gästar FinVoices för att berätta om nylanseringen av Eucaps - en digital plattform som gör det enkelt för börsbolag och investerare runtom i Europa att hitta varandra. Plattformen skapar förutsättningar för innovation och tillväxt för både börsbolagen och investerarna.I avsnittet berättar Henrik Wagenius om de problem som finns hos lokala börserna i Europa som vanligtvis når ut till enbart lokala investerare, samt vikten av att investerare ska enklare erhålla information om börsbolag runt om i Europa. Vi pratar om varför IR är extra viktigt för små och medelstora börsbolag och hur Eucaps kommer att främja IR kommunikationen på börsen. Vi presenterar även kvartalsrapporterna avseende Q4 2022 för både Blick Global Group AB (publ) [00:50] och Diagonal Bio AB (publ) [36:15]. FinVoices drivs av Impala Nordic.Disclaimer** Inget som sägs i podden är en köp- eller säljrekommendation. Sammanställning av kvartalsrapporterna i avsnittet har gjorts på uppdrag av bolagen.
 • 8. MeeW A/S: "We are living our vision" - Armin Kavousi, CEO

  31:13
  Armin Kavousi, CEO at MeeW A/S, joins FinVoices to talk about the MeeWs three legs; MeeW Studios, MeeW Brands and MeeW Invest.Armin explains how the company has grown rapidly in a short time of period and how their unique corporate culture has enabled them to be at the forefront. MeeW is doing a new share issue in connection with an IPO and Armin thereby tells us how the issue proceeds will be used to internationalize MeeW.FinVoices is operated by Impala Nordic.Disclaimer** Nothing said in the podcast is a buy or sell recommendation.
 • 7. Varför är Emotionell Intelligens, EQ, viktig inom karriär och hur kan man jobba upp sin EQ?

  24:05
  Jenny Westergård, VD för EQEurope besöker FinVoices för att introducera oss till begreppet EQ, Emotionell Intelligens. Jenny har mångårig erfarenhet inom finansbranschen och inom ledarskap och arbetar aktivt för att förmedla vikten av att bolag ska mäta EQ bland sin ledning och sina medarbetare. Jenny berättar vad skillnaden mellan IQ och EQ är, vilka karaktärsdrag som tyder på hög emotionell intelligen och varför emotionell intelligens är viktig för en persons framgång. Hon berättar varför aktiva aktiehandlare bör jobba på sin EQ och hur EQEuropes verktyg kan mäta EQ nivån hos personer.FinVoices drivs av Impala Nordic.Disclaimer** Inget som sägs i podden är en köp- eller säljrekommendation.