Share

cover art for 18. OncoZenge AB: Chris Nowak, styrelseledamot, pratar om projektet, framtiden och investeringar i life science

FinVoices

18. OncoZenge AB: Chris Nowak, styrelseledamot, pratar om projektet, framtiden och investeringar i life science

I dagens avsnitt av FinVoices får vi en unik inblick i OncoZenges framtagning av sin sugtablett, BupiZenge, med Christoph Nowak som är styrelseledamot på OncoZenge AB (publ).


Christoph delar med sig av sin resa inom läkemedels- och forskningsbranschen där han bl.a. har en PhD i molekylär epidemiologi från Uppsala universitet. Han ger en insikt i sina tidigare roller vilka har lett honom till styrelsearbetet på OncoZenge.


I avsnittet diskuteras de nuvarande behandlingsalternativ för oral mukosit och varför BupiZenge utgör ett betydelsefullt framsteg inom området. Vi utforskar också potentialen för patientupptag av BupiZenge på kort och lång sikt baserat på erfarenheter.


Dessutom tar vi en närmare titt på Christoph Nowaks andra roller som Chief Medical- och Business Officer på Diamyd Medical AB (publ) och Melius Pharma. Avsnittet avslutas med en diskussion om Christophs investerarintresse och drivkrafter inom bolagsbyggande inom läkemedelsutveckling.


FinVoices drivs av Impala Nordic. Programledare i avsnittet är Aya Salar, partner på Impala Nordic.

 

Disclaimer** Inget som sägs i podden är en köp- eller säljrekommendation. Avsnittet har gjorts på uppdrag av bolaget.More episodes

View all episodes

 • 17. Hoi Publishing AB: Unikt bokförlag med fokus på tillväxt genom förvärv, med VD Lars Rambe

  29:53
  I det senaste avsnittet av FinVoices bjuder vi in Lars Rambe, VD för Hoi Publishing AB (publ), för att ge en djupdykning i bolagets verksamhet, framgångar och framtidsplaner.Lars, med en bakgrund som bolagsjurist, advokat, och framgångsrik deckarförfattare, delar med sig av sin unika insikt i förlagsbranschen och Hoi's distinkta affärsmodell. Vi utforskar hur Hoi skiljer sig från andra förlag genom sin riskdelningsmodell mellan författare och förlag, deras fokus på digital innovation, och strategier som har lett till imponerande tillväxt, inklusive en omsättning på 15,7 MSEK under 2023 och en rekordomsättning under Q4 2023.Lars berättar om utmaningar, som VD, och hur hans erfarenheter format hans ledarskap och Hoi's framgångsrika expansion, inklusive strategiska förvärv som exempelvis av Ekström & Garay AB. Dessutom diskuterar vi Hoi's pågående företrädesemission, och deras långsiktiga vision för att fortsätta attrahera nya talanger och behålla relevans i en föränderlig bransch.FinVoices drivs av Impala Nordic. Programledare i avsnittet är Aya Salar, partner på Impala Nordic. Disclaimer** Inget som sägs i podden är en köp- eller säljrekommendation. Avsnittet har gjorts på uppdrag av bolaget.
 • 16. ZignSec Group AB: CEO Glenn Mac Donald discusses visions for growth and shareholder value

  37:39
  In this episode, we delve into the innovative world of ZignSec AB (publ) with CEO Glenn Mac Donald. He shares his path to leading ZignSec and the company's mission to transform and simplify KYC and KYB processes. Mac Donald outlines how ZignSec navigates regulatory changes and technological advancements to maintain its leading position in the RegTech industry and to be "fast-followers." He also provides insights into the challenges encountered, strategies for future expansion, and upcoming initiatives aimed at globalizing ZignSec's operations. This discussion gives a glimpse into the strategic vision and dynamic leadership propelling ZignSec's progress in growing. Finally, Mac Donald shares his ambitions for ZignSec and the team's willingness to achieve shareholder value, where one of the long-term goals mentioned is to achieve 20 million euro in net revenue during 2027. FinVoices is powered by Impala Nordic. The host for this episode is Aya Salar, co-founder of Impala Nordic. Disclaimer** Nothing mentioned in the podcast constitutes a buy or sell recommendation. The episode was produced on behalf of the company.
 • 15. OncoZenge AB: Om resan från utmaning till möjlighet, partnerstartegier och framtida planer

  36:46
  I det senaste avsnittet av FinVoices har vi nöjet att presentera OncoZenges VD, Stian Kildal, och styrelseledamoten samt storägaren, Niclas Holmgren. De delar med sig av sin vision och de strategier som ligger till grund för OncoZenges resa. Samtalet börjar med en historisk översikt över OncoZenge, där Holmgren berättar om bolagets resa under 2023 och de utmaningar som han stött på tills att ny styrelse och ledning tillsattes.Vi diskuterar OncoZenges nuvarande fokusområden, där det beskrivs hur OncoZenge har övervunnit tidigare hinder och nu blickar framåt mot nya möjligheter. De berättar om hur deras produkt möter ett viktigt och tidigare ouppfyllt patientbehov samt ger en inblick i förberedelserna för fas 3. Detta inkluderar en översikt över de framsteg som gjorts och planer för partnerskap, samt hur produkten positioneras mot befintliga behandlingsalternativ.Diskussionen vänder sig mot hur OncoZenge avser att navigera framåt för att säkra framgång. Kildal och Holmgren delar med sig av de initiativ som genomförts och de framtida planerna, vilka understryker teamets dynamik och den unika expertis som de bidrar med. De beskriver även den långsiktiga strategin, inklusive ansökningar, partnerstrategier, kapitalbehov, samt företagets ansträngningar för att öka transparensen och stärka förtroendet bland investerare och intressenter. FinVoices drivs av Impala Nordic. Programledare i avsnittet är Aya Salar, medgrundare på Impala Nordic, och Vilhelm Ruhr, analytiker på Impala Nordic.Disclaimer** Inget som sägs i podden är en köp- eller säljrekommendation. Avsnittet har gjort på uppdrag av bolaget. Notis om ljudkvaliteten: Vi vill göra våra lyssnare uppmärksamma på att ljudkvaliteten i detta avsnitt inte motsvarar vår vanliga standard. På grund av tekniska utmaningar under inspelningen kan ni uppleva varierande ljudnivåer. 
 • 14. ChargePanel AB (publ): "Vi förväntar oss en 100% ökning av antalet uppkopplade laddpunkter år efter år." - Peter Persson, VD

  28:20
  I detta avsnitt av FinVoices podcast välkomnar vi Peter Persson, VD för ChargePanel AB (publ) - en SaaS-plattform för elbilsladdning med inriktning på e-mobilitetslösningar.  Peter delar med sig av sin bakgrund och erfarenhet samt ger en inblick i ChargePanel och dess unika position på laddinfrastrukturmarknaden. Samtalet berör olika ämnen, inklusive bolagets tillväxtstrategi, kundantal, internationell närvaro och ökningen av uppkopplade laddpunkter de senaste kvartalen. Vi får även information om ChargePanels lönsamhetsutsikter och intäktsmodell som framförallt består av återkommande intäkter. Peter diskuterar också utmaningar som ChargePanel har stött på och hur dessa har hanterats. I intervjun ges en helhetsbild av ChargePanels affärsmodell och framtidsperspektiv. FinVoices drivs av Impala Nordic. Programledare i avsnittet är Aya Salar, partner på Impala Nordic, och Vilhelm Ruhr, analytiker på Impala Nordic. Disclaimer** Inget som sägs i podden är en köp- eller säljrekommendation. Avsnittet har gjorts på uppdrag av bolaget.
 • 13. Inblick i 2024: ISK-skatten, marknadstajming och fondsparande - med Johanna Englundh

  23:02
  I detta avsnitt av FinVoices podcast får vi möjligheten att prata med Johanna Englundh, redaktör på Morningstar. Johanna delar med sig av sina insikter om den ökande ISK-skatten och diskuterar huruvida det är lönsamt att investera i ett ISK-konto. Vi utforskar även varför vissa sparare fortsätter att försöka tajma marknaden trots riskerna och hur överdriven aktivitet i portföljer ofta är ett vanligt misstag. Särskild uppmärksamhet ägnas åt fenomenet att försöka tajma marknaden inom aktiefonder och de psykologiska faktorerna som påverkar investerares beslut. Johanna delar konkreta råd för att undvika kortsiktiga beslut och betonar vikten av diversifiering som en "gratislunch" på börsen. Hon ger också perspektiv på marknadsanalys och delar eventuella spekulationer om hur marknaden kan utvecklas under 2024. Avsnittet avslutas med Johanna Englundhs syn på vanliga fördomar om sparande och investeringar. FinVoices drivs av Impala Nordic. Disclaimer: Inget som sägs i podden är en köp- eller säljrekommendation. 
 • 12. Framtiden för bostadsmarknaden och framgångsrik intäktstillväxt - med Jim Ankare, VD Samtrygg

  39:42
  I detta avsnitt av FinVoices podcast får vi möjligheten att prata med Jim Ankare, VD för Samtrygg, en framstående bostadsuthyrningsplattform.Jim delar med sig av sin erfarenhet och berättar om bolagets affärsmodell, dess roll i bostadsmarknaden och potentialen för privatuthyrning att bidra till cirkulär ekonomi och lösa bostadsbristen. Vi utforskar också utmaningarna och hinder för privatuthyrning samt Samtryggs strategier för att övervinna dem.Jim delar även sin syn på marknadspotential, konkurrensfördelar och framtida tillväxtmöjligheter för Samtrygg. Avsnittet avslutas med en diskussion om Samtryggs lyckade finansiella prestationer och pågående företrädesemission, där Jim ger perspektiv på bolagets framgångar och användningen av emissionslikviden.FinVoices drivs av Impala Nordic.Disclaimer** Inget som sägs i podden är en köp- eller säljrekommendation. Avsnittet har gjorts på uppdrag av bolaget.
 • 11. Diagonal Bio AB: "Our latest external study delivered extremly good results in line with our expectations" - Jack Egelund Madsen, CEO

  24:04
  Jack Egelund Madsen, CEO at Diagonal Bio AB (publ), joins FinVoices to speak about the company and share the updates regarding Diagonal Bios latest and upcoming milestones. The latest results from the external study have proven that Diagonal Bios platform technology are delivering the quality, speed and sensitivity in line with our expectations, and more. Further, Jack explains the main focus for this year is to commercialize LAMPlify. // Diagonal Bio AB (publ) is a biotech company based in Lund. The company is developing two platforms developed on their own patented technology, PANVIRAL and LAMPlify, to detect genetic markers in genetic material (DNA or RNA based) regardless if this is originating from humans, animals, plants, viruses, bacteria and fungi. // FinVoices is operated by Impala Nordic. Disclaimer** Nothing said in the podcast is a buy or sell recommendation. This episode has been done on behalf of the company.
 • 10. Hur du kan spara ditt egna sparkapital och vikten av att stödja kvinnligt entreprenörskap, med Michaela Berglund

  27:25
  I dagens avsnitt av FinVoices har vi nöjet att välkomna Michaela Berglund, VD för Feminvest, för att diskutera hennes resa in i entreprenörskap och hennes framgångsrika förvärv av eget kapital innan hon gick vidare till aktiv investering.Vi får också en få inblick i hur Feminvest stödjer kvinnliga entreprenörer och investerare.  I avsnittet får vi även besök en bonusgäst, Michaelas några månader gamla barn!FinVoices drivs av Impala Nordic.Disclaimer** Inget som sägs i podden är en köp- eller säljrekommendation. Sammanställning av kvartalsrapporterna i avsnittet har gjorts på uppdrag av bolagen.