Share

AI PÅ RIKTIGT

En podcast från Tenfifty


Latest episode

 • 6. 6. AI-teknik driver framtidens domstolar

  01:01:45
  I detta AI- och textfokuserade poddavsnitt gästas Tenfifty av Domstolsverket, en statlig myndighet som har till uppgift att stödja och serva domstolar, nämnder och myndigheter inom Sveriges Domstolar.Dagens gäst är John Lagström som är Innovationsledare på Domstolsverket, han kommer bland annat gå igenom hur en myndighet tänker kring att använda en “ny” teknologi som AI.Vi kommer dessutom nörda ner oss i ett av Domstolsverket och Tenfiftys gemensamma AI-projekt där uppdraget var att utveckla en prototyp av en avancerad rättsdatabas med semantiskt sök. Detta ska användas av jurister för att snabbare ta fram mer korrekt information i gigantiska och ostrukturerade textarkiv med brottsdomar. Vi lyfter också skillnaden mellan hur man tar fram språkmodeller idag jämfört för 10 år sedan och hur Tenfifty dragit nytta av detta i vårt projekt med Domstolsverket. 

More episodes

View all episodes

 • 5. 5. En nördig dialog om modellval och hur man lär sig AI i ett skarpt projekt.

  01:08:44
  I detta lite mer nördiga och teknikfokuserade poddavsnitt så gästas Tenfifty av skogsindustrikoncernen Södra där Andreas Darnell (System Engineer) och Johan Thor (Head of Data Science) frikostigt berättar om hur Södra har påbörjat sin AI-resa. Vi nördar ner oss i ett av Södras och Tenfiftys gemensamma AI-projekt, där uppdraget var att titta brett på hur olika AI-modeller kan lösa problem i en pappersmassa-process.Detta projekt och dess lösning har med relativt små medel gett Södra stor effekt och nya AI-insikter. Vi pratar också om hur man bedriver den här typen av innovationsprojekt och vikten av att involvera flera roller inom verksamheten.Södra delar också med sig av sina tankar kring hur viktigt det är att AI skapar verkliga affärsvärden utifrån att spara energi, minska användningen av kemikalier, dvs optimera användandet av råvaror och olika tillsatsmedel i en kostsam industriprocess.Södra ger också sin syn på varför man tror så hårt att deras AI-satsning kommer att ge stora och avgörande konkurrensfördelar.
 • 4. 4. När datan suger - vad gör man då?

  43:56
  Tycker du att via AI optimera en internationell industrikoncerns lagernivåer och dess finansplanering låter intressant?Känner du igen dig i dessa påståenden?👉 Datan vi har är ganska små mängder.👉 Datan håller olika kvalitet.👉 Datan finns på många olika ställen.👉 Datan har passerat människor som har bearbetat den.👉 Datan är inkonsekvent.👉 Datan vi har passar inte för ett färdigt standardsystem.Då ska du lyssna på detta fjärde avsnitt av "AI PÅ RIKTIGT”.Här kommer Tenfiftys CTO David Fendrich och CEO Anders Bjurström ge inblick i ett verkligt och pågående AI-projekt med uppgiften att optimera en internationell industrikoncerns lagernivåer och tillhörande finansplanering.I poddavsnittet så deltar Tenfiftys kund GKN Aerospace Sweden AB via Amanda Dalstam (Analytics & Digital Innovation) och Alexander Grima (Analytics & Digital Innovation) som frikostigt delar med sig av tankar och erfarenheter kring hur ett företag bör resonera när man väljer ut lämpliga AI-projekt och de utmaningar som man ständigt stöter på.GKN och Tenfifty går även igenom den utmanande resan av att samla in data i en internationell industrikoncern, och hur viktigt det är att våga ändra och optimera redan fungerande processer för att även i framtiden vara en världsledande industrikoncern. I podden ger även GKN sin syn på varför ett skräddarsytt AI-system för att optimera lagernivåer och dess finansplanering är bättre och billigare, i jämförelse med redan färdiga system för att optimera lagernivåer, finansplanering, etc.Detta avsnitt kommer också att beröra framgångsfaktorerna av att arbeta i tvärfunktionella team för att lyckas med ett AI projekt!-------------------Tenfifty är ett bransch- och teknikoberoende AI-företag som utvecklar och driftsätter skräddarsydda kundlösningar baserat på AI för att optimera, automatisera, förutsäga och prognostisera kunders verksamheter utifrån all typ av data och information.Tenfifty är AI-konstnärer och experter på sitt område, där Tenfifty har unik och lång erfarenhet av att leverera driftsatta AI-lösningar där vi på vår meritlista har 50+ lyckade och driftsatta AI-projekt.
 • 3. 3. Hur väljer ett företag sitt första AI-projekt?

  48:07
  I detta tredje avsnitt av "AI PÅ RIKTIGT” kommer Tenfiftys CTO David Fendrich och CEO Anders Bjurström gå igenom hur ett företag skall tänka när dom väljer sitt första AI-projekt, men kanske ännu viktigare, hur undviker ett företag att misslyckas med sitt AI-projekt.I podden så deltar Tenfiftys kund GKN Aerospace Sweden AB (via Jon Eklöf - Director of Innovation & Digital Transformation) som frikostigt delar med sig av tankar och erfarenheter kring hur ett företag bör resonera när man väljer ut lämpliga AI-projekt.Vi går igenom vilka ödesdigra problem och konsekvenser som kan uppkomma om ett företag allt för mycket fokuserar på att maximera vinsten i sina initiala AI-satsningar. Podden berör också varför Gartners gamla analystrappa är så viktig att förstå och behärska (Steg 1 - Deskriptiv analys med frågan "Vad har hänt?" ⇒ Steg 2 - Diagnostisk analys med frågan "Varför hände det?" ⇒ Steg 3 - Förutsägande analys med frågan "Vad kommer att hända?" ⇒ Steg 4 - Preskriptiv analys med frågan "Hur kan vi få något att hända?").Kanske lite motsägelsefullt, men det diskuteras även varför ett företags första AI-steg ibland inte skall innehålla någon AI alls.-------------------Tenfifty är ett bransch- och teknikoberoende AI-företag som utvecklar och driftsätter skräddarsydda kundlösningar baserat på AI för att optimera, automatisera, förutsäga och prognostisera kunders verksamheter utifrån all typ av data och information.Tenfifty är AI-konstnärer och experter på sitt område, där Tenfifty har unik och lång erfarenhet av att leverera driftsatta AI-lösningar där vi på vår meritlista har 50+ lyckade och driftsatta AI-projekt.
 • 2. 2. Från idé till driftsatt AI

  46:40
  I detta andra avsnitt av "AI PÅ RIKTIGT” kommer Tenfiftys CTO David Fendrich och CEO Anders Bjurström gå igenom hur ett företag tar sig från idé till driftsatt AI.Här förklarar vi metodiken kring hur ett företag identifierar ej kostsamma AI-satsningar som har stor chans att lyckas att ta sig hela vägen från en tidig idé, prototyp/PoC, pilot till en slutlig driftsättning.-------------------Tenfifty är ett bransch- och teknikoberoende AI-företag som utvecklar och driftsätter skräddarsydda kundlösningar baserat på AI för att optimera, automatisera, förutsäga och prognostisera kunders verksamheter utifrån all typ av data och information.Tenfifty är AI-konstnärer och experter på sitt område, där Tenfifty har unik och lång erfarenhet av att leverera driftsatta AI-lösningar där vi på vår meritlista har 50+ lyckade och driftsatta AI-projekt.
 • 1. 1. Vad är AI?

  53:59
  I detta första avsnitt av "AI PÅ RIKTIGT” kommer Tenfiftys CTO David Fendrich gå igenom vad AI är för någonting.Här förklarar vi hur AI funkar, vilken nytta du och din organisation har av AI, hur man driver AI-projekt, vilka fällor man ska undvika för att få till ett lyckat och ej kostsamt AI-projekt samt massa annan information som är av stort värde för dig och de företag som går i tankarna att börja med AI.Podcasten går även igenom ett antal av Tenfiftys 50+ genomförda och driftsatta AI-projekt.Läs mer: https://tenfifty.io/sv/home-svenska/----------------Tenfifty är ett bransch- och teknikoberoende AI-företag som utvecklar och driftsätter skräddarsydda kundlösningar baserat på AI för att optimera, automatisera, förutsäga och prognostisera kunders verksamheter utifrån all typ av data och information.Tenfifty är AI-konstnärer och experter på sitt område, där Tenfifty har unik och lång erfarenhet av att leverera driftsatta AI-lösningar där vi på vår meritlista har 50+ lyckade och driftsatta AI-projekt.