Share

AI PÅ RIKTIGT

En podcast från Tenfifty

AI PÅ RIKTIGT kommer nu som podd!Har du tröttnat på nyheter om meningslösa AI-algoritmer som ser skillnaden på muffins och Chihuahua-hundar, eller AI-projekt som i bästa fall fungerar om fem år och med allt för stora bud
Latest Episode3/28/2021

4. När datan suger - vad gör man då?

Ep. 4
Tycker du att via AI optimera en internationell industrikoncerns lagernivåer och dess finansplanering låter intressant?Känner du igen dig i dessa påståenden?👉 Datan vi har är ganska små mängder.👉 Datan håller olika kvalitet.👉 Datan finns på många olika ställen.👉 Datan har passerat människor som har bearbetat den.👉 Datan är inkonsekvent.👉 Datan vi har passar inte för ett färdigt standardsystem.Då ska du lyssna på detta fjärde avsnitt av "AI PÅ RIKTIGT”.Här kommer Tenfiftys CTODavid Fendrichoch CEOAnders Bjurströmge inblick i ett verkligt och pågående AI-projekt med uppgiften att optimera en internationell industrikoncerns lagernivåer och tillhörande finansplanering.I poddavsnittet så deltar Tenfiftys kundGKN Aerospace Sweden AB via Amanda Dalstam (Analytics & Digital Innovation) och Alexander Grima (Analytics & Digital Innovation) som frikostigt delar med sig av tankar och erfarenheter kring hur ett företag bör resonera när man väljer ut lämpliga AI-projekt och de utmaningar som man ständigt stöter på.GKN och Tenfifty går även igenom den utmanande resan av att samla in data i en internationell industrikoncern, och hur viktigt det är att våga ändra och optimera redan fungerande processer för att även i framtiden vara en världsledande industrikoncern. I podden ger även GKN sin syn på varför ett skräddarsytt AI-system för att optimera lagernivåer och dess finansplanering är bättre och billigare, i jämförelse med redan färdiga system för att optimera lagernivåer, finansplanering, etc.Detta avsnitt kommer också att beröra framgångsfaktorerna av att arbeta i tvärfunktionella team för att lyckas med ett AI projekt!-------------------Tenfiftyär ett bransch- och teknikoberoende AI-företag som utvecklar och driftsätter skräddarsydda kundlösningar baserat på AI för att optimera, automatisera, förutsäga och prognostisera kunders verksamheter utifrån all typ av data och information.Tenfifty är AI-konstnärer och experter på sitt område, där Tenfifty har unik och lång erfarenhet av att leverera driftsatta AI-lösningar där vi på vår meritlista har 50+ lyckade och driftsatta AI-projekt.
3/28/2021

4. När datan suger - vad gör man då?

Ep. 4
Tycker du att via AI optimera en internationell industrikoncerns lagernivåer och dess finansplanering låter intressant?Känner du igen dig i dessa påståenden?👉 Datan vi har är ganska små mängder.👉 Datan håller olika kvalitet.👉 Datan finns på många olika ställen.👉 Datan har passerat människor som har bearbetat den.👉 Datan är inkonsekvent.👉 Datan vi har passar inte för ett färdigt standardsystem.Då ska du lyssna på detta fjärde avsnitt av "AI PÅ RIKTIGT”.Här kommer Tenfiftys CTODavid Fendrichoch CEOAnders Bjurströmge inblick i ett verkligt och pågående AI-projekt med uppgiften att optimera en internationell industrikoncerns lagernivåer och tillhörande finansplanering.I poddavsnittet så deltar Tenfiftys kundGKN Aerospace Sweden AB via Amanda Dalstam (Analytics & Digital Innovation) och Alexander Grima (Analytics & Digital Innovation) som frikostigt delar med sig av tankar och erfarenheter kring hur ett företag bör resonera när man väljer ut lämpliga AI-projekt och de utmaningar som man ständigt stöter på.GKN och Tenfifty går även igenom den utmanande resan av att samla in data i en internationell industrikoncern, och hur viktigt det är att våga ändra och optimera redan fungerande processer för att även i framtiden vara en världsledande industrikoncern. I podden ger även GKN sin syn på varför ett skräddarsytt AI-system för att optimera lagernivåer och dess finansplanering är bättre och billigare, i jämförelse med redan färdiga system för att optimera lagernivåer, finansplanering, etc.Detta avsnitt kommer också att beröra framgångsfaktorerna av att arbeta i tvärfunktionella team för att lyckas med ett AI projekt!-------------------Tenfiftyär ett bransch- och teknikoberoende AI-företag som utvecklar och driftsätter skräddarsydda kundlösningar baserat på AI för att optimera, automatisera, förutsäga och prognostisera kunders verksamheter utifrån all typ av data och information.Tenfifty är AI-konstnärer och experter på sitt område, där Tenfifty har unik och lång erfarenhet av att leverera driftsatta AI-lösningar där vi på vår meritlista har 50+ lyckade och driftsatta AI-projekt.
2/3/2021

3. Hur väljer ett företag sitt första AI-projekt?

Ep. 3
I detta tredje avsnitt av "AI PÅ RIKTIGT” kommer Tenfiftys CTODavid Fendrichoch CEOAnders Bjurströmgå igenom hur ett företag skall tänka när dom väljer sitt första AI-projekt, men kanske ännu viktigare, hur undviker ett företag att misslyckas med sitt AI-projekt.I podden så deltar Tenfiftys kundGKN Aerospace Sweden AB (via Jon Eklöf -Director of Innovation & Digital Transformation) som frikostigt delar med sig av tankar och erfarenheter kring hur ett företag bör resonera när man väljer ut lämpliga AI-projekt.Vi går igenom vilka ödesdigra problem och konsekvenser som kan uppkomma om ett företag allt för mycket fokuserar på att maximera vinsten i sina initiala AI-satsningar.Podden berör också varför Gartners gamla analystrappaär så viktig att förstå och behärska (Steg 1 - Deskriptiv analys med frågan "Vad har hänt?" ⇒Steg 2 - Diagnostisk analys med frågan "Varför hände det?" ⇒Steg 3 - Förutsägande analys med frågan "Vad kommer att hända?" ⇒ Steg 4 - Preskriptiv analys med frågan "Hur kan vi få något att hända?").Kanske lite motsägelsefullt, men det diskuteras även varför ett företags första AI-steg ibland inte skall innehålla någon AI alls.-------------------Tenfifty är ett bransch- och teknikoberoende AI-företag som utvecklar och driftsätter skräddarsydda kundlösningar baserat på AI för att optimera, automatisera, förutsäga och prognostisera kunders verksamheter utifrån all typ av data och information.Tenfifty är AI-konstnärer och experter på sitt område, där Tenfifty har unik och lång erfarenhet av att leverera driftsatta AI-lösningar där vi på vår meritlista har 50+ lyckade och driftsatta AI-projekt.