Achter de Duinen

Share

Mariëlle Vavier, GroenLinks Den Haag, over campagne voeren, betaalbaar wonen, successen van GroenLinks Den Haag

Season 2, Ep. 5Mariëlle vertelt als eerste over de campagne, die is anders dan normaal. De oorlog in Oekraïne brak uit, daardoor is het minder uitbundig. Maar ze heeft veel werkbezoeken gedaan met kandidaat-raadsleden, onder andere met de boswachter van het Haagse Bos, het Jongeren InformatiePunt JIP en stichting Yasmin die zich bezighoudt met vrouwenemancipatie.


Er zijn een aantal redenen om GroenLinks te stemmen. GroenLinks heeft in Den Haag veel verschillende kandidaten met verschillende expertises op de lijst, uit alle hoeken van Den Haag. Bovendien zijn dit de woonverkiezingen—de wooncrisis is het grootste thema van deze verkiezingen. GroenLinks heeft de beste oplossingen voor de wooncrisis, waarvan de meeste mensen voordeel hebben.


GroenLinks heeft veel bereikt voor groen in de stad. Onder andere met een gratis boom voor iedereen. Mariëlle wil door met vergroening en verduurzaming. Met name in kwetsbare wijken waar veel mensen de energierekening niet kunnen betalen.


De afgelopen jaren heeft GroenLinks veel bereikt op het gebied van werk en inkomen en armoedebeleid. Den Haag heeft meteen ouders getroffen in de toeslagenaffaire geholpen. Zo hebben we laten zien dat we mensen centraal hebben gesteld, niet het systeem of de regels. Daarnaast heeft onze wethouder recentelijk een plan gemaakt om kostendelersnorm te schrappen. En de Haagse Sinterklaasintocht zonder Zwarte Piet is er voor een groot deel dankzij GroenLinks-raadslid Serpil Ates.


Jarre en Lisa vragen naar verschillen met andere partijen, bijvoorbeeld D66. Mariëlle vertelt dat er meer overeenkomsten zijn dan verschillen. GroenLinks en D66 willen allebei de klimaatcrisis en wooncrisis aanpakken. Maar een verschil is dat volgens D66 een betaalbare woning €450.000 kost en betaalbare huur is voor hen €1.200 per maand. GroenLinks vindt dat niet betaalbaar. In het verkiezingsprogramma D66 wil men de klimaatcrisis aanpakken door woningeigenaren te stimuleren te verduurzamen. Maar met alleen stimuleren red je het niet. Dan laat je huisjesmelkers vrij en mensen in energiearmoede en slechte woningen vallen.


Een verschil met Partij voor de Dieren is dat GroenLinks de afgelopen vier jaar veel voor elkaar heeeft gekregen op het vlak van duurzaamheid. PvdD vraagt vaak naar meetbare doelen, maar voor GroenLinks tellen vooral de resultaten.


Het grote doel van Mariëlle, over vier jaar: een klimaatneutraal Den Haag in 2030 binnen handbereik. Het moet en het kan. Mariëlle wil daarnaast meer de mens centraal stellen en minder de regels of het systeem.


Bekijk ook ons actieplan voor betaalbare woningen in Den Haag.

More Episodes

2/15/2022

Frank Mechielsen, Ons Eten, over een gezond, duurzaam en lokaal voedselsysteem in Den Haag

Season 2, Ep. 3
In deze aflevering van onze podcast praten Jarre en Lisa met Frank Mechielsen van Ons Eten, een organisatie die zich bezighoudt met het Haagse voedselsysteem. Hoe zorgen we voor gezond, duurzaam en lokaal voedsel in Den Haag? Je hoort het in Achter de Duinen.Ons Eten is een organisatie die een groot aantal initiatieven in Den Haag met elkaar verbindt en ondersteunt. Misschien heb je wel van ze gehoord, denk bijvoorbeeld aan:Eetbaar parkLekker Nassuh, winnaar van een Groen LintjeHaagse Zwam, ook winnaar van een Groen LintjeStadsoase SpinozahofParticipatiekeuken in MoerwijkOns Eten heeft deze initiatieven niet gestart, maar brengt ze samen, onder andere met een gemeenschappelijk overleg. En als mensen iets willen doen, maar ergens tegenaan lopen, heeft Ons Eten het “Kan Wel”-gesprek, waarin wordt uitgegaan van wat er wel kan.Den Haag is best een groene stad, vertelt Frank, maar dat groen is ongelijk verdeeld. Ook hier zijn veel initiatieven, maar de gemeente zou die beter kunnen helpen.Een initiatief dat Ons Eten wil opstarten is voedselraad. De vorm is nog open, maar een voedselraad kan de gemeente adviseren op het gebied van voedsel. Er is in Den Haag veel voedsel in de buurt, bijvoorbeeld groente en fruit in de kassen van het Westland en vis in de haven van Scheveningen, maar veel mensen weten dit niet.GroenLinks Den Haag zet zich ook in voor een gezonde voedselomgeving. Wij willen het het aanbod vergroten de vraag stimuleren naar regionaal, duurzaam geproduceerd voedsel. GroenLinks wil experimenteren samen met wijk- en buurtinitiatieven met voedseltuinen en fruitparken. Natuur- en milieueducatie voor de jongste inwoners van Den Haag willen we uitbreiden met lessen over het verbouwen, klaarmaken en eten van voedsel.De grote droom van Frank? Over vijf jaar komt minstens 30% van ons eten uit de Haagse regio!Lees hier meer over onze plannen.
2/1/2022

Dani Morera Trettin, The Hague Union for Students, over invloed van studenten en obstakels die ze tegenkomen (Engelstalig)

Season 2, Ep. 2
(English below)In deze aflevering van onze podcast praten Jarre en Lisa met Dani Morera Trettin, in het Engels. Dani is oprichter van The Hague Union of Students, een organisatie die opkomt voor studenten in Den Haag.The Hague Union of Students (THUS) begon bij de Universiteit Leiden als een grassroots beweging om studenten meer invloed te geven in beslissingen in het onderwijs. Een eerste voorzichtig succes is al geboekt met een protest tegen een beslissing van de universiteit om geen geld meer te geven aan een groep die hulp biedt aan slachtoffers van seksueel geweld.Voor veel studenten is de coronacrisis een moeilijke tijd, dat zien ze bij The Hague Union of Students ook. Er is soms sprake van eenzaamheid en stress. Dani vertelt hoe THUS hierbij probeert te helpen.Dani vertelt ook over de obstakels die studenten—met name internationale studenten—in Den Haag tegenkomen, zoals het vinden van betaalbare woonruimte. Daar is er niet veel van en Dani zat zelf op een gegeven moment twee maanden zonder vast onderdak. Er komen steeds meer internationale studenten in Den Haag. GroenLinks vindt dat onderwijsinstellingen die internationale studenten aannemen moeten zorgen voor huisvesting voor deze studenten. En de gemeente moet hen ondersteunen waar nodig, bijvoorbeeld met goede voorlichting over hun rechten als huurders.EnglishIn this episode of our podcast Jarre and Lisa speak with Dani Morera Trettin. Dani is the founder of The Hague Union for Students, an organization that advocates for students in The Hague.The Hague Union of Students (THUS) began at Leiden University as a grassroots movement to give students more influence in decisions in education. A first preliminary success has already been achieved with a protest against a decision by the university to stop giving money to a group that offers help to victims of sexual violence.For many students the corona crisis is a difficult time, as they see at The Hague Union of Students. There is sometimes loneliness and stress. Dani tells us how THUS tries to help them.Dani also talks about the obstacles that students-particularly international students-in The Hague face, such as finding affordable housing. The demand exceeds supply and Dani themselves were at one point unhoused for two months. There are more and more international students in The Hague. GroenLinks believes that educational institutions that take in international students should provide housing for these students. And the municipality should support them where necessary, for example with good information about their rights as tenants.
1/5/2022

Alerk Ablikim, Free Uyghur, over de Oeigoeren, mensenrechten en de impact van activisme

Season 2, Ep. 1
Onze podcast Achter de Duinen is terug! Ben jij al geabboneerd? In Achter de Duinen nemen we je mee door Den Haag en gaan in gesprek met mensen die de stad duurzamer, socialer, en inclusiever maken. In de eerste aflevering van 2022 praten Jarre en Lisa met Alerk, die op jonge leeftijd naar Nederland kwam en zich inzet voor de Oeigoeren.De Oeigoeren worden al decennia lang zeer slecht behandeld door China: van verplichte sterilisaties tot strafkampen waar martelingen plaatsvinden. En hoewel de Tweede Kamer vlak voor de verkiezingen een motie aannam waarin werd gesteld dat er in China een genocide plaatsvindt tegen de Oeigoerse minderheid, blijven concrete stappen vanuit Nederland vooralsnog uit. Eind 2020 presenteerde GroenLinks samen met de PvdA, D66 en de ChristenUnie een vijfpuntenplan tegen Oeigoerse dwangarbeid.Met Alerk praten we over de huidige situatie in het Oeigoerse gebied en Alerk neemt ons mee in de geschiedenis van het Oeigoerse volk. Ook vertelt hij over zijn activisme: hoe hij is begonnen en wat voor invloed het heeft gehad op zijn leven. Wat zouden we in Nederland moeten doen voor mensenrechten in het buitenland? Hoe kan de stad Den Haag bijdragen? En wat moeten we als GroenLinks hiervan leren? Je hoort het in Achter de Duinen.“We moeten wat breder gaan nadenken, wat geopolitieker gaan nadenken, wat minder naïef gaan nadenken. En onze idealen daadwerkelijk waarmaken.”