Achter de Duinen

1/5/2021

Raki Ap, Free West Papua Campaign. Over het bestrijden van de klimaatcrisis, racisme en het beschermen van inheemse volken

Season 1, Ep. 6
In deze aflevering van onze podcast praten Jarre en Lisa met Raki Ap. Raki werd geboren in West-Papoea en kwam heel jong naar Nederland als politieke vluchteling. Nu strijdt hij vanuit Den Haag voor het recht op zelfbeschikking voor de Papoea’s.West-Papoea, gelegen op het eiland Nieuw-Guinea is een oude kolonie van Nederland. Na de Tweede Wereldoorlog en de onafhankelijkheid van Indonesië werd West-Papoea door de Indonesische regering geannexeerd.Nederland onderhield nauwe banden met de Papoea’s en beloofde hen zelfbeschikking en onafhankelijkheid. In 1961 gaf Nederland West-Papoea een vlagen een volkslied. Er werd een interim-regering gevormd, een rechtelijke macht en een grondwet. Drie maanden later viel Indonesië West-Papoea binnen. Onder druk van de Verenigde Staten koos de internationale gemeenschap ervoor deze bezetting te accepteren. We zijn inmiddels zestig jaar verder, maar voor de Papoea’s is er vrijwel niets veranderd.Het gebied wordt nog steeds gezien als provincie van Indonesië. De Papoea’s worden behandeld als tweederangs burgers. NGO’s spreken van een langzame genocide op de Papoea’s en een ecocide op het grote regenwoud op het eiland. West-Papoea is namelijk rijk aan grondstoffen, waaronder koper en goud. Daarvoor, en ook voor palmolie, wordt veel oerwoud gekapt.Met Raki praten we over deze problematiek. In de podcast spreken we onder andere over de verantwoordelijkheid van Nederland als voormalig kolonisator en wat Nederland zou kunnen doen voor West-Papoea. Raki maakt de samenhang tussen racisme en klimaat duidelijk en onderstreept het belang van het beschermen van inheemse volken in de strijd tegen de klimaatcrisis.Raki vertelt ons over hoe hij is begonnen met zijn activisme en wat hij hoopt te bereiken. Hoe zou West-Papoea er over vijf jaar uit kunnen zien en wat kunnen we leren van Portugal en Oost-Timor? Je hoort het in Achter de Duinen.Wil je meer weten over Raki en over de Free West Papua Campaign? Kijk dan deze serie video’s: Raki Ap - The Making of an Activist.
12/1/2020

Ania Paszak, IDHEM / XTRA. Over Oost-Europese arbeidsmigranten in Den Haag.

Season 1, Ep. 4
In deze aflevering van Achter de Duinen praten Jarre en Lisa met Ania Paszak. Ania zet zich vanuit IDHEM/Xtra in voor een betere positie voor Oost-Europese arbeidsmigranten in Den Haag.In Den Haag wonen ongeveer 50.000 Oost-Europese arbeidsmigranten. Dat is ongeveer tien procent van de Haagse bevolking. Arbeidsmigranten worden vaak door uitzendbureaus in Oost-Europa geworven om in Nederland te werken in bijvoorbeeld de bouw, als chauffeur, of in de kassen van het Westland. Hun leefomstandigheden van deze groep zijn helaas lang niet zo goed als ze zouden moeten zijn.De gemeente Den Haag moet zorgen voor leefbare, veilige en menswaardige omstandigheden voor arbeidsmigranten. Hier zet GroenLinks zich in de gemeenteraad voor in. Zo vroeg fractievoorzitter Arjen Kapteijns direct na het uitbreken van de eerste golfaandachtvoor de effecten van de coronacrisisop arbeidsmigranten. Tijdens destadsconferentiedie GroenLinks Den Haag organiseerde in november 2019 werd ook uitgebreid stilgestaan bij dit thema.In het onlangs uitgebrachte onderzoekGeen Tweederangs Burgersdoen Emile Roemer en zijn onderzoeksteam een aantal aanbevelingen om de “sociale kwestie van de 21ste eeuw”, zoals zij die noemen,aan te pakken. Het rapport pleit voor meer plichten voor uitzendbureaus, meer zicht op arbeidsmigranten, verhuurdersvergunningen, beter toezicht, en het scheiden van wonen en werk zodat mensen niet op straat staan zodra het werk ophoudt.Maar zijn dit nou de goede oplossingen? Worden arbeidsmigranten hier echt mee geholpen? Daarover praten Jarre en Lisa met Ania Pasziak. Ania zet zich al dertig jaar in voor de Poolse en Oost-Europese gemeenschap in Nederland. Na het toetreden van (onder andere) Polen tot de Europese Unie is Ania zich bezig gaan houden met Oost-Europese arbeidsmigranten in Den Haag. Dat doet zij bij de stichting IDHEM, die nu onderdeel is van de grotere welzijnsorganisatie Xtra. Daar zet zij zich als vrijwilligerscoördinatorin voor goede informatievoorziening voor arbeidsmigranten, ook als zij het Nederlands niet machtig zijn. IDHEM/Xtra helpt hen ook met het leren van de Nederlandse taal. Daarnaast ondersteunt Ania arbeidsmigranten diein een arbeidsconflict zijn beland en heeft ze een adviserende rol richting de gemeente.Bekijk ook deresultaten die GroenLinks heeft behaaldsinds het nieuwe coalitieakkoord. Zo heeft GroenLinks ervoor gezorgd dat arbeidsmigranten beter beschermd worden tijdens de coronacrisis. Dankzij informatie van IDHEM en FNV en vragen van fractievoorzitter Arjen Kapteijns heeft de gemeente namelijk extra gehandhaafd op werkgevers die arbeidsmigranten dwingen om in krappe busjes naar het Westland te gaan.
10/1/2020

Maaike Graaff, Justice & Peace. Over een warm welkom voor vluchtelingen met Samen Hier.

Season 1, Ep. 3
In de derde aflevering van Achter de Duinen praten Jarre en Lisa met Maaike Graaff. Zij is programmacoördinator voor mensenrechten en migratie bij Justice & Peace. Justice & Peace is een Haagse organisatie (NGO) die zich met hun programma Samen Hier inzet voor een veilige route voor vluchtelingen naar Europa en een warm welkom voor nieuwkomers in Nederland.Als je nieuwkomer bent, kan het lastig zijn om je weg te vinden. Dat gaat een stuk gemakkelijker als je mensen hebt die je kunnen hulpen. Daarom koppelt Samen Hier groepen mensen die al hier wonen aan vluchtelingen. Dat biedt hen een sociaal netwerk, voor informatieve ontmoetingen en vriendschappen.Eén op de drie Canadezen is direct of indirect betrokken geweest bij het verwelkomen van een vluchteling op deze manier. Maaike vertelt hoe de aanpak van Samen Hier is geïnspireerd door vergelijkbare initiatieven in Canada en Italië. Toen Maaike in Rome woonde, merkte ze hoe veel steun nieuwkomers hadden aan de hulp van mensen.Samen Hier werkt door burgers te activeren en samen te werken met de (lokale) overheid. Samen Hier gaat uit van publiek-private samenwerking als succesfactor voor een humaner asielbeleid.De overheid moet volgens hen de juiste voorwaarden scheppen om vluchtelingen op te kunnen vangen en burgers kunnen een steentje bijdragen aan de praktische zaken zoals het gereedmaken van geschikte huisvesting en het informeel welkom heten van nieuwkomers. Het blijkt dat er met deze aanpak veel draagvlak is voor het opvangen van vluchtelingen en dat burgers de ervaring als zeer waardevol beschouwen.Op deze thema’s zit GroenLinks uiteraard ook niet stil. Deze zomer kreeg raadslid Serpil Ates een meerderheid van de Haagse gemeenteraad en het stadsbestuur achter zich en zorgde ervoor dat Den Haag zich bereid verklaarde vluchtelingen op te vangen.Den Haag is niet de enige stad die bereid is vluchtelingen op te vangen. Meer dan 150 gemeenten hebben aangegeven dat zij meer vluchtelingen van de Griekse eilanden kunnen opvangen. Het draagvlak in de samenleving hiervoor is groot.Bram van Ojik, kamerlid voor GroenLinks, wil dat de gehele asielketen wordt herzien om zo een tweede Moria te voorkomen. Met een vijf-stappenplan kan een doorbraak in het asielbeleid worden bereikt. Lees op onze website meer over het plan van Bram en over gemeente Den Haag die bereid is vluchtelingen op te vangen.