Share

cover art for Pårørendes rettigheter og muligheter

Innafor Utsida

Pårørendes rettigheter og muligheter

Season 1, Ep. 5

More episodes

View all episodes

 • 15. Q&A: Legen svarer - del 2

  22:00
  Karoline og lege, Tori Flaatten Halvorsen, snakker om ulike tematikker og spørsmål knyttet til somatiske komplikasjoner ved spiseforstyrrelser.De er innom temaer som blant annet dreier seg om kommunikasjon mellom lege og pasient, mageplager, tannhelse, menstruasjon og fertilitet.Ønsker du å få svar på dine spørsmål, eller ønsker kontakt med Spisfo sin podcast? Ta gjerne kontakt med oss på podcast@spisfo.no
 • 14. Q&A: Legen svarer - del 1

  30:00
  Karoline og lege, Tori Flaatten Halvorsen, snakker om ulike tematikker og spørsmål knyttet til somatiske komplikasjoner ved spiseforstyrrelser.De er innom temaer som blant annet dreier seg om kommunikasjon mellom lege og pasient, mageplager, tannhelse, menstruasjon og fertilitet.Ønsker du å få svar på dine spørsmål, eller ønsker kontakt med Spisfo sin podcast? Ta gjerne kontakt med oss på podcast@spisfo.no
 • 13. Barn som pårørende

  45:16
  Tone og gjest Tale Sofie snakker om hvordan det er å være barn av noen som lider av spiseforstyrrelse.
 • 12. Fra selvkritikk til selvmedfølelse

  27:32
  Dagens episode har vi kalt "Fra selvkritikk til selvmedfølelse". Her snakker Karoline og Tove Linn litt om disse begrepene og denne prosessen. Fokuset i episoden ligger særlig på hvordan dette kommer til uttrykk hos dem som strever med kropp og mat eller en spiseforstyrrelse.
 • 11. Kan vi snakke om vekt?

  32:07
  I denne episoden snakker Tone og Tove Linn om et tema som opptar mange, nemlig vekt. Vi tar opp hvorfor vi må snakke om vekt, og hvorfor vi skulle ønske vi slapp.
 • 10. Kropp og sosiale medier

  27:39
  Karoline og Birgitte snakker om kropp og sosiale medier. I denne episoden tar de opp temaer som blant annet handler om sosiale mediers påvirkningskraft knyttet til kroppspress, algoritmer og triggere. Ved å lytte til denne episoden kan du kanskje få noen gode råd i forbindelse med dette. Hvilke grep kan du for eksempel gjøre om det du blir eksponert for i sosiale medier påvirker deg negativt?
 • 9. Motivasjon

  23:55
  Motivasjon beskrives ofte som en nødvendighet for at en behandling skal fungere. Men hva skal en gjøre hvis motivasjonen ikke er til å stole på. I denne episoden snakker Tone og Jana om motivasjon og mangel på motivasjon til å bli frisk og hva mer som skal til for å skape en endring. 
 • 8. Samsykelighet: Rusavhengighet

  28:44
  Karoline og Birgitte snakker om samsykelighet og det å streve med flere sykdommer eller lidelser samtidig. I denne episoden vil det si spiseforstyrrelser og rusavhengighet. For hva er egentlig en ruslidelse? Og er det en sammenheng mellom disse sykdommene? Kanskje mat og rus har mer til felles enn det folk flest tror?
 • 7. Dårlig samvittighet

  24:08
  Samvittighet beskrives gjerne som en følelse som er veiledende for en persons oppfatning for hva som er moralsk rett og galt. Samvittighet har altså en funksjon. I noen tilfelle opplever vi imidlertid uhensiktsmessig dårlig samvittighet og det er dette Tove Linn og Jana vil fokusere på.