پادکست سه نقطه

Share

قسمت سی و نهم مدوسا

Ep. 39

قسمت سی و نهم سه نقطه مدوسا نوشته ی پت بارکر نویسنده­ی انگلیسی که بیشتر داستانهای روانشناختی می نویسد. مدوسا شخصیت اسطوره­ای یونانی است که موهایی از جنس مار دارد. قهرمان داستان پت بارکر نقاشی جوان است  که به خاطر اتفاق ناراحت کننده ای که در زندگی برایش میافتد یاد می­گیرد که باید با داشتن موهایی از جنس مار از خودش مراقبت کند.

 


مهمان این قسمت خانم فریبا حاج دایی نویسنده و منتقد و مترجم هستند و ما این قسمت رو در زمانی منتشر می کنیم که بیشتر از هر وقت داشتن موهایی از جنس مار برای هر زنی اهمیت دارد و اون رو به مهسا امینی تقدیم می کنیم. 


More Episodes