پادکست سه نقطه

Share

قسمت سی و هشتم پیرمرد عظیم بال های عظیم

Season 1, Ep. 38

داستان قسمت سی وهشتم سه نقطه پیرمردی فرتوت با بال های عظیم نوشته ی گابریل گارسیا مارکز. این داستان هم مثل رمان صد سال تنهایی که مهمترین رمان مارکزه به سبک واقع گرایی جادویی نوشته شده. ماجرای داستان اینه که توی یه شهر معمولی یه روز سر و کله ی یه پیرمرد بالدار که معلوم نیست چه جور موجودیه پیدا میشه. 


More Episodes