پادکست سه نقطه

Share

قسمت سی و هفتم کشتن فیل

قسمت سی و هفتم سه نقطه کشتن فیل نوشته ی جورج اورل نویسنده ی معروف انگلیسی قرن بیستم. کشتن فیل خاطره ای از زمانیه که جورج اورول به عنوان پلیس سلطنتی در برمه کار می کرده و به گفته ی خودش تاثیر مهمی بر درکش از امپریالیسم و علاقه اش برای پایان دادن امپراطوری بریتانیا گذاشته. 


More Episodes