Skiftet

Share

#16 - Husqvarnas innovativa modell för hållbarhet och digitalisering, Anna-Karin Lindblom, Husqvarna

I det här avsnittet träffar vi Anna-Karin Lindblom, Director Accelerated Innovation, Husqvarna Group och pratar om hur innovation är ledstjärnan i arbetet med att skapa hållbara och marknadsledande produkter till sina kunder. Husqvarna har ett gediget hållbarhetsarbete och högt uppsatta mål för sin omställning till en mer hållbar affärsmodell. Man har inför begreppet "Sustainovate" för att samla sina initiativ - och fokus är på områdena Carbon, Circular och People. Carbon - för att minska användning av fossila bränslen, Circular - för att öka återanvändning och återvinning av hela eller delar av produkterna samt delat användande, och People för att bidra till ett hållbart användande av produkterna. Som många andra företag går Husqvarna mot en mer tjänstifierad affärsmodell - där man istället för att sälja enbart produkter - kan erbjuda "Green space as a service". Det innebär att kunder, främst inom professionell sektor, kan lösa sin uppgift på ett mer hållbart och mer kostnadseffektivt sätt. Digitalisering och teknikutvecklingen har varit, och är, stora möjliggörare för Husqvarna med 5G, batteriteknik, IOT etc. Husqvarna har nyligen lanserat initiativet HUGSI - Husqvarna Urban Green Space Index - där Husqvarna med hjälp av satellitdata kan mäta graden av "grönhet" - och därmed hjälpa städer med att skapa en mer hållbar stadsmiljö. Detta och mycket mer i avsnitt #16!

More Episodes