Skiftet

Share

#12 - Digitalisering är en förutsättning för Coops hållbarhetsarbete - Charlotta, Hållbarhetschef

I det här avsnittet träffar vi Charlotta Szczepanowski, chef för hållbarhet och kvalitet på Coop. För Coop är digitaliseringen avgörande för att kunna fullfölja hållbarhetsarbetet. Coop driver just nu ett stort projekt för att alla varor ska ha en hållbarhetsdeklaration, där man kontrollerar alla varor utifrån 10 parametrar. Andra aktörer deklarerar endast klimatpåverkan, vilket inte är tillräckligt enligt Charlotta. Digitala verktyg är nyckeln för att kunna kontrollera, spåra och kommunicera de 10 parametrarna hos alla producenter och leverantörer. Att vara medlemsägda (3,5 miljoner) skapar en stark drivkraft från medlemmarna att bli mer hållbara - och det är lättare att vara mer värdestyrda då medlemmarna är mer måna om hållbarhet än rena vinster. Corona har bidragit till att vissa målgrupper har tvingats in i de digitala kanalerna - vilket ses som positivt då Coop bättre kan serva sina kunder. Detta och mycket mer i avsnittet!

More Episodes