Share

cover art for Formidling, kunnskap og nye regler

30 minutter inn i fremtiden

Formidling, kunnskap og nye regler

Season 3

I dag har jeg besøk av Jo Røislien. Jo er matematiker, forfatter, forsker og ikke minst helt fantastisk til å formidle ting som for andre kan være litt vanskelig å forstå. I dag snakker vi om blant annet om nettopp det å formidle kunnskap på en bedre og mer forståelig måte. 

More episodes

View all episodes

 • 7. The future of Space

  26:27
  In this episode, titled 'The Future of Space,' we dive into the infinite possibilities and pioneering breakthroughs that promise to transform our lives. From the latest in space exploration to the innovations shaping our tomorrow, we explore how these advancements are not just about reaching new worlds, but also about reimagining the potential of our own. This is more than just a voyage into space; it's a glimpse into the future of humanity itself. 
 • 5. The future of Energy

  29:56
  In today's episode, we dive into 'The Future of Energy,' with a special focus on the role of nuclear power in the energy revolution. We'll take a closer look at the opportunities, challenges, and promises that lie ahead in our quest for a more sustainable energy. So get ready for an enlightening conversation that explores new ways of thinking about energy and how we can secure a cleaner, more efficient power supply for our planet.
 • 6. The future of Health

  30:24
  In this episode, we dive into the heart of innovation, exploring how cutting-edge advancements are setting the stage for unprecedented breakthroughs in health and medicine. So let's take this journey into the future of health together, discovering how the innovations of today are paving the way for a healthier, tech-driven tomorrow.
 • 2. AI i balanse: Veien mot et ansvarlig fremtidssamfunn

  29:47
  I dag her jeg besøk av Alex Moltzau som er Senior AI Policy Advisor at NORA – The Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium  - og vi snakker om hvordan Norge og resten av verden kan navigere i AI-revolusjonen, sikre innovasjon samtidig som vi beskytter individets rettigheter. Vi skal diskutere viktigheten av etikk, politikk, og samfunnsnytte i AI-utviklingen.
 • 1. Digitale Visdommer: AI's rolle i barns læring

  31:49
  Sammen med Professor Celest Kidd skal vi utforsk hvordan kunstig intelligens former fremtidens læringslandskap for barn. En dypdykk i AI's potensial og utfordringer i utdanning. Celest er professor ved UC Berkeley.
 • 3. AI i Næringslivet: Navigering av Norges digitale fremtid

  31:06
  Elin Hauge er AI og forretningsstrateg, og i denne samtalen fokuserer vi på hvordan norsk næringsliv kan tilpasse seg og utnytte potensialet av kunstig intelligens for økonomisk vekst, samtidig som den adresserer utfordringene med datakvalitet og behovet for kritisk tenkning i møte med AI-generert innhold.
 • 4. Balansen mellom teknologi og tillit: Fremtiden for journalistikk

  32:41
  Gard Steiro er sjefsredaktør i VG. I denne samtalen snakker vi om at journalistikkens fremtid ligger i balansen mellom å tilpasse seg teknologisk utvikling, som kunstig intelligens, og å bevare tilliten gjennom ærlighet og åpenhet om journalistiske prosesser.
 • 8. Vi må slutte å føle at det er et rovdyr som jager oss!

  30:10
  Dagens gjest er Cyber jurist og Günder og hun heter Samina Vabo Ansari. Samina er veldig opptatt av globale trender, det geopolitiske bildet, teknologi, bærekraft og hvordan alt dette påvirker mennesker og samfunnet vi lever i.I dag skal det handle om frykt og spesielt om frykten for at teknologi skal erstatte meg? Men kommer den til å gjøre det, eller er dette en mulighet vi bør omfavne og utnytte på best mulig måte?
 • 7. Bli enda mer nerd og koble mer av

  35:38
  I dag har jeg besøk av en pianist og jazzmusikker. Han heter Ole Fredrik Norbye. Han er utdannet ved Grieg Akademiet og er første lektor på NLA Høyskolen. I tillegg har han en MBA i ledelse og han har forsket på kreativitet og er veldig veldig opptatt av nettopp det. I dag snakker vi om kreativitet naturligvis og hva det er og kanskje litt om hva det ikke er og hvorfor det er viktig og hvordan du kan bli mer kreativ.