En timme med ...

Share

Adeline Sterner - VD på CAIA och en stolt generalist

Season 3, Ep. 14

I dagens avsnitt träffar jag Adeline Sterner som arbetar som VD på CAIA. Vi pratar om hennes karriärresa men också om hennes tidigare bolag Add Ice cream och Maison Fortunée, vad som driver henne och hur hon ser på att bygga en bra organisation, vad som gör en bra ledare, hennes lärdomar men också hennes visioner för CAIA.


Adeline drömde om att bli pilot när hon var liten och studerade även till detta, krisen fick henne däremot att byta bana vilket ledde till att hon började plugga på Handelshögskolan i Stockholm. Hon trivdes med det höga tempot men visste inte vad hon skulle bli, hamnade på McKinsey som konsult men saknade att förstå hur det faktiskt går till vilket ledde henne in på entreprenörsresan då hon grundade Add Ice Cream, hennes första bolag - ett hälsosamt Ben & Jerry's utan någon som helst erfarenhet sedan tidigare.


Vi pratar om hur hon hamnade som VD på CAIA, vad som fick henne att tacka ja, vad det krävs att klara av ett sådant uppdrag och hur det passar hennes personlighet. Om att hennes nyfikenhet har lett henne till mycket i livet, om att tycka det mesta är kul men också om vikten av att lyssna, försöka förstå och tänka hur man kan bidra för att göra företag till det bättre. Vikten av att vara prestigelös för att bygga en bra organisation.


En bra summering kring VD rollen var att "ju mindre jag har att göra desto bättre går det och allt flyter på".


Hon avslutar med att berätta hur hon har blivit en bättre ledare genom att lyssna, fått en känsla kring att snappa upp dynamiken, hur folk mår egentligen, lättare att förstå en situation.More Episodes