Share

زنگ تاریخ | Zangetarikh


Latest episode

 • 35. اپیزود 35 گذر از پادشاهی به امپراتوری (پایان حکومت ماد)

  59:36
  رفتن از یک فصل به فصل دیگر یک کتاب در کسری از ثانیه و به فاصله ورق زدن اتفاق می افته. اما خیلی از ورق زدنها سالها و حتی قرنها طول میکشه و این قانون تاریخ هست. قرنها زمان لازم بود که فصل اقتدار ایران شروع بشه و این داستان این شروع هست. پایان حکومت ماد و آغاز پادشاهی هخامنشیان موضوعی هست که در اپیزود پایانی فصل سوم زنگ تاریخ بهش میپردازیم.تهیه, تدوین و اجرا: میلاد نصرتیکاور: مونا یوسفی (پادکست بیوگرافی)کانال یوتیوب زنگ تاریخ | صفحه اینستاگرام زنگ تاریخ | صفحه حمایت مالی از زنگ تاریخ |کانال تلگرام

More episodes

View all episodes

 • 34.1 جامعه و فرهنگ در تمدن آشور

  22:05
  تاریخ اجتماعی برای من شیرینترین قسمت تاریخ هست و حالا نوبت اینه که در ادامه اپیزود قبل به تاریخ اجتماعی و فرهنگی تمدن آشور بپردازیم.تهیه, تدوین و اجرا: میلاد نصرتیاینستاگرام زنگ تاریخ |صفحه حمایت مالی از زنگ تاریخ |کانال یوتیوب زنگ تاریخ |کانال تلگرام زنگ تاریخ
 • 34. اپیزود 34 سر انجام رقیب دیرینه

  01:15:31
  داستان تاریخ هر سرزمین از جایی آغاز میشه که از یک آزمون بزرگ سربلند بیرون میاد؛ آزمون تشکیل پیروزی بر رقیبان کوچک و بزرگ.این آزمون برای امپراتوری آشور بارها اتفاق افتاد و سر انجام هم زمانی به اقتدار رسید که هنوز نتیجه آزمون غلبه مشخص نشده بود.داستان شکست در اوج پیروزی آشور حتی برای خود کسانی که با تاریخ سر و کار دارند هم شنیدنی و جذاب هست.تهیه, تدوین و اجرا: میلاد نصرتیکاور: مونا یوسفی (پادکست بیوگرافی)<a href="https://youtube.com/@zangetarikhpodcast/">کانال یوتیوب زنگ تاریخ<a/> | <a href="https://www.instagram.com/zangetarikhpodcast/">اینستاگرام زنگ تاریخ<a/> | <a href="https://hamibash.com/zangetarikh/">صفحه حمایت مالی از زنگ تاریخ<a/> | <a href="https://t.me/zangetarikhpodcast/">کانال تلگرام زنگ تاریخ<a/>
 • 33. اپیزود 33 نخستین حکومت (آغاز حکومت مادها)

  55:12
  کمتر از نیم قرن پس از ویران شدن تمدن عیلام توسط آشور بانیپال, این مردان دیگری از سرزمین ایران بودند که بر ویرانه های نینوا پایتخت آشور یکه تازی میکردند. اما این مردم از کجا اومدن و حکومتشون چطور شکل گرفت؟این داستان پیدایش حکومت ماد هست. دوره گذر ایران از پادشاهی به امپراتوری. تهیه, تدوین و اجرا: میلاد نصرتیکاور: مونا یوسفی(پادکست بیوگرافی)<a href="https://youtube.com/@zangetarikhpodcast">کانال یوتیوب زنگ تاریخ<a/> | <a href="https://www.instagram.com/zangetarikhpodcast">صفحه اینستاگرام زنگ تاریخ<a/> | <a href="https://hamibash.com/zangetarikh">حمایت مالی از زنگ تاریخ<a/> |<a href="https://t.me/zangetarikhpodcast">کانال تلگرام زنگ تاریخ<a/>
 • 32. اپیزود 32 ورود مهاجران (آریاییها)

  43:53
  سر انجام پس از فراز و فرودهای فراوان, سرزمین ایران به آریاییها رسید. در اپیزود سی و دوم پادکست زنگ تاریخ با پیشینه این قوم آشنا خواهیم شد تا وارد فصل جدیدی از تاریخ ایران بشیم.تهیه, تدوین و اجرا: میلاد نصرتیطراح کاور: مونا یوسفی (پادکست بیوگرافی)<a href="https://youtube.com/@zangetarikhpodcast/">کانال یوتیوب زنگ تاریخ<a/> | <a href="https://www.instagram.com/zangetarikhpodcast/">صفحه اینستاگرام زنگ تاریخ<a/> | <a href="https://hamibash.com/zangetarikh/">صفحه حمایت مالی از زنگ تاریخ<a/> | <a href="https://t.me/zangetarikhpodcast">کانال تلگرام زنگ تاریخ<a/>
 • 31. اپیزود 31 پایانی برای آغازی شکوهمند (عیلام نو)

  44:24
  در آخرین اپیزود از سه گانه عیلام باستان, داستان انقراض این نخستین تمدن ایرانی رو براتون تعریف کردم. داستانی که خط پایانی هست بر تمدن عیلام و سر آغازی بر سلطه شاهان نام آور بر خاک این سرزمین.تهیه, تدوین و اجرا: میلاد نصرتی.کاور: مونا یوسفی (پادکست بیوگرافی)<a href="https://www.youtube.com/@zangetarikhpodcast/">کانال یوتیوب زنگ تاریخ<a/> |<a href="https://www.instagram.com/zangetarikhpodcast/">صفحه اینستاگرام زنگ تاریخ<a/> |<a href="https://hamibash.com/zangetarikh/">صفحه حمایت مالی از زنگ تاریخ<a/> |<a href="https://t.me/zangetarikhpodcast/">کانال تلگرام زنگ تاریخ<a/>
 • 30. اپیزود 30 تکاپو برای برخاستن (عیلام میانه)

  44:14
  در این اپیزود قصد داریم که تمدن عیلام میانه رو بررسی کنیم. بخشی از تمدن عیلام که تعامل مستقیم با بابل داره و البته از نظر فرهنگی و اجتماعی هم ویژگیهای منحصر به فردی داره.تهیه, تدوین و اجرا: میلاد نصرتیکاور: مونا یوسفی (پادکست بیوگرافی)<a href="https://youtube.com/@zangetarikhpodcast/">کانال یوتیوب زنگ تاریخ<a/> | <a href="https://www.instagram.com/zangetarikhpodcast/">صفحه اینستاگرام زنگ تاریخ<a/> |<a href="https://hamibash.com/zangetarikh/">حمایت مالی از زنگ تاریخ<a/> | <a href="https://t.me/zangetarikhpodcast/">کانال تلگرام زنگ تاریخ<a/>