Working Humans by Academic Work

Share

People Plan

Season 1, Ep. 1

Alla företag har en business plan, en plan för hur ni ska nå era mål på sikt. Men har ni en People Plan, en plan över den kompetens ni behöver för att nå era mål? Working Humans #1 gästas av Markus Åberg, People Plan Specialist. Han menar att en People Plan bör vara lika självklar som en business plan. I avsnittet lär du dig hur du med hjälp av en People Plan kan garantera att den personal du planerar att ha i morgon, faktiskt har den kompetens som morgondagen kräver. Ladda ner din guide på: https://www.academicwork.se/peopleplan