Wereldse verlokkingen of een sobere levenswijze?

Breed of smal?

Een grote boom verdeelt het beeld in tweeën. Onder de boom kijkt een elegant geklede man ons vragend aan. Wat zal hij kiezen? De wereldse verlokkingen die de rijke dame rechts hem voorhoudt? Of de sobere levenswijze waartoe de vrouw met het kind op de arm hem probeert over te halen?