Share

cover art for 26. Från Webforum till Avima: En resa mot effektivare bygg- och anläggningsprojekt

BYGGSNACK

26. Från Webforum till Avima: En resa mot effektivare bygg- och anläggningsprojekt

I detta specialavsnitt av Byggsnack presenterar Erica Andersson och hennes kollegor David Björk, Anna-Lena Falk och Max Bromée den spännande förändringen att Webforum byter namn till Avima. De delar med sig av insikter om varför namnbytet är nödvändigt och vad det kommer att innebära för företaget och dess användare.


Följ våra produktuppdateringar: https://webforum.com/blogg/produktuppdatering


Vill du komma i kontakt med oss?

info@webforum.com


eller connecta med oss på LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/anderssonerica/

https://www.linkedin.com/in/thebjork/

https://www.linkedin.com/in/anna-lena-falk-4ba0144/

https://www.linkedin.com/in/max-brom%C3%A9e-6838178b/


More episodes

View all episodes

 • 28. Prefab vs. bygga på plats: utmaningar och möjligheter

  27:11
  I detta avsnitt av Byggsnack träffar vi specialist-generalisten Niklas Andersson, som diskuterar modulärt byggande och fördelarna och utmaningarna med prefabricerade lösningar. Niklas delar med sig av sin erfarenhet från företaget Sizes och ger insikter om hur branschen kan ta steg mot en mer industrialiserad tillverkningsprocess. Vi diskuterar även vikten av planering, förbättring och att ställa rätt krav för att främja innovation och effektivitet. Vill du komma i kontakt med Niklas för mer diskussion? Mejla honom på niklas.andersson@ombrella.nu. Lyssna på det här avsnittet för att få en djupare förståelse för framtidens byggande!Vill du komma i kontakt med oss på Byggsnack?Erica Andersson: https://www.linkedin.com/in/anderssonerica/David Björk: https://www.linkedin.com/in/thebjork/
 • 27. Rimliga hyror genom effektiva byggprocesser: Stockholmshusens framgångsmodell

  24:22
  I detta avsnitt träffar Avimas VD David Björk, Bengt Rehn som är projektkoordinator för det banbrytande projektet Stockholmshusen. Detta är ett av stadens största utvecklingsprojekt som syftar till att bygga tusentals nya bostäder. Med en stark vision och samarbete mellan Stockholms allmännyttiga bostadsbolag tar de ansvar för att bygga nya bostäder till rimliga hyror.Så hur går de tillväga? Genom effektiva arbetsmetoder och smarta gestaltningar säkerställer de inte bara hög kvalitet utan också snabbare byggtider. Bengt understryker även vikten av bred kompetens i projektgrupperna och ett engagerat samarbete med entreprenörerna från start till mål.Vill du komma i kontakt med oss på Byggsnack?Erica Andersson: https://www.linkedin.com/in/anderssonerica/David Björk: https://www.linkedin.com/in/thebjork/
 • 25. Hur kan tidiga strategier och noggrann analys leda till bättre resultat?

  33:16
  I det här avsnittet träffar Webforums VD David Björk, Arvid Almberg från det ledande teknikkonsultbolaget AFRY i Stockholm. Med 20 års erfarenhet delar Arvid sin expertis som specialist på att analysera och skapa bra beslutsunderlag för stora byggprojekt, med fokus på att hantera risker och osäkerheter i tidiga skeden, men även att ta hjälp av olika metoder.Arvid betonar vikten av att skapa bra beslutsunderlag i början av projektet och att faktiskt identifiera och hantera osäkerheter i investeringsprocessen. Genom att använda metoder som Monte Carlo-simulering kan man få en realistisk projektkostnadsbedömning och undvika att förlita sig på enskilda siffror som kan vara väldigt felaktiga. Arvid belyser även behovet av att analysera och bryta ner byggherrekostnader för att förstå den totala projektkostnaden bättre och undvika ineffektivitet i byggprojekt. I samtalet ger Arvid även konkreta tips på hur man kan arbeta med successivmetoden till alla som driver relativt stora byggprojekt.Detta är en lärorik dialog som adresserar både tekniska och organisatoriska aspekter av byggprojekt. Missa inte detta avsnitt där vi utforskar hur tidiga strategier och noggrann analys kan leda till bättre resultat för stora projekt. Nu kör vi igång!Vill du komma i kontakt med oss på Byggsnack?Erica Andersson: https://www.linkedin.com/in/anderssonerica/David Björk: https://www.linkedin.com/in/thebjork/
 • 24. Nya arbetsmetoder och digitalisering: Vad betyder det för byggindustrin?

  28:15
  I det här avsnittet möter David Björk, VD på Webforum, Karin Artling, som är projektledare på Pilotage. Med Karins långa erfarenhet inom branschen, både på beställar- och entreprenörsidan, belyser hon utmaningarna med att vara för länge på samma sida av bordet. Hon understryker också vikten av kunskap hos beställare, särskilt när det gäller digitalisering för att effektivisera samarbete inom byggbranschen.Sammanfattningsvis diskuterar de hur ledarskap och samarbete kan driva den digitala omvandlingen, och Karin hävdar att om vi börjar omfamna mer digitaliserade och smarta arbetssätt kommer det också att göra branschen ännu mer attraktiv.Detta är en inspirerande konversation om att omfamna förändring och skapa meningsfulla och hållbara arbetsmiljöer inom byggsektorn. Missa inte detta spännande avsnitt – nu kör vi igång!Vill du komma i kontakt med oss på Byggsnack?Erica Andersson: https://www.linkedin.com/in/anderssonerica/David Björk: https://www.linkedin.com/in/thebjork/
 • 23. Ökade byggkostnader och generella kostnadsutvecklingar i byggsektorn

  28:59
  I detta avsnitt träffar Webforums VD David Björk, Archus Partner tidigare VD Ted Mattsson.  Med 30 års erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen delar Ted med sig av insikter om effektivisering och förbättring av sektorn, ett av hans många högprofilerade byggprojekt var som projektchef för Tele2 Arena i Stockholm där han var med från idé till förvaltning.  David och Ted pratar om utmaningar inom branschen, ökade byggkostnader jämfört med generella kostnadsutvecklingar, brister i hantering av rabatter samt entreprenadformer och dess påverkan. Ted passar på att kritisera några branschstrukturer och betonar vikten av ökad konkurrens, hållbarhetsinsatser och samarbete för att främja branschens utveckling och lönsamhet. Vill du komma i kontakt med oss på Byggsnack?Erica Andersson: https://www.linkedin.com/in/anderssonerica/David Björk: https://www.linkedin.com/in/thebjork/
 • 22. Rita klart: Nyckeln till effektiva byggprojekt

  28:46
  I detta avsnitt gästas David Björk av en expert inom innovation, processutveckling och IT, Lars Albinsson. Lars har över 35 års erfarenhet av att organisera och leda innovationsprojekt och delar i detta avsnitt med sig av sina erfarenheter om hur han gick från Tech-världen till att arbeta med utmanande stadsbyggnadsprojekt, som flytten av Kiruna. En central poäng Lars framhäver i avsnittet är vikten av att "rita klart" och investera tillräcklig tid i förarbetet för att undvika kostsamma justeringar och ineffektivitet senare i projektet. Han belyser även utmaningar inom byggbranschen, inklusive bristen på utbyte med andra industrier och incitament som hindrar investeringar i effektivare arbetsmetoder. Kan byggbranschen dra nytta av varvsindustrins erfarenheter med att använda avancerad 3D-modellering och planering för att öka effektiviteten och minska kostnaderna?Vill du komma i kontakt med oss på Byggsnack?Erica Andersson: https://www.linkedin.com/in/anderssonerica/David Björk: https://www.linkedin.com/in/thebjork/
 • 21. 15 Gäster, Oändlig Inspiration: Byggsnack Årskavalkad

  18:21
  Välkommen till Byggsnacks julkarameller, där vi sammanfattar inspelningsåret 2023. I detta avsnitt blickar vi tillbaka på de 15 avsnitt som har släppts under året och ger er, våra lyssnare, en exklusiv förhandsvisning av vad som väntar under 2024.Vi diskuterar återkommande teman såsom strukturerad planering, standardisering och arbetsmiljö, och delar med oss av de insikter vi har fått från våra inspirerande gäster. Dessutom kan ni se fram emot att få en försmak av de kommande gästerna och en exklusiv tjuvkik på de spännande förändringarna som Webforum planerar att introducera under det kommande året.Vill du komma i kontakt med oss på Byggsnack? Erica Andersson: https://www.linkedin.com/in/anderssonerica/David Björk: https://www.linkedin.com/in/thebjork/
 • 20. 2024 - Hållbarhetens år för byggprojekt?

  29:30
  I detta avsnitt gästas Byggsnack av Anna Forsberg, marknadschef på NCC:s affärsområde Building, och fokus ligger på hållbarhet inom byggbranschen. Diskussionen kretsar kring hållbarhetsfrågor och om 2024 kan bli "hållbarhetens år". Anna betonar byggsektorns påverkan på klimatutsläpp, markanvändning och biodiversitet.Diskussionen fördjupas med hinder för hållbart byggande, inklusive utmaningar med energieffektivisering och materialval. Anna delar ett exempel där NCC lyckades minska klimatpåverkan med hjälp av smarta val och minskade mängder.Viktiga insikter inkluderar tidig involvering för att skapa rätt förutsättningar, att använda digitalisering för att skapa och dela information, samt att ställa krav på hållbarhet redan från projektets start. Anna ger tips till lyssnare, inklusive att kontakta experter för rådgivning, koppla projektets mål till övergripande företagsmål, och våga testa nya hållbarhetsåtgärder som återbruk.