Share

cover art for 31. Överbrygga klyftan mellan projekt och förvaltning

BYGGSNACK

31. Överbrygga klyftan mellan projekt och förvaltning

I det här avsnittet av Byggsnack får vi möta Nina Borgström, en passionerad individ som brinner för att skapa nytta på ett medmänskligt sätt inom byggbranschen. Hon delar med sig av sina insikter kring hållbara digitala tillgångar, förvaltning, och digitalisering.

Nina berättar om sitt arbete på Tyréns och i kollektivet Re-Build, där hon fokuserar på att hjälpa fastighetsägare att förstå och digitalisera sina processer. Hon belyser den komplexa världen av förvaltning och betonar behovet av att integrera projekt- och förvaltningsperspektiv.

Diskussionen tar oss vidare till digitaliseringens roll inom samhällsbyggnadsbranschen och vikten av en gemensam vision för att hantera ökande komplexitet och klimatpåverkan. Nina lyfter också fram betydelsen av standarder, särskilt ISO-19650, och delar sina erfarenheter av att implementera dem i olika projekt.

Hon avslutar med att ge råd till ambitiösa projektledare, uppmanar till dialog och flexibilitet i arbetsformen för att möjliggöra en smidig övergång till digitala standarder och skapa en bättre arbetsmiljö för alla inblandade.


Vill du komma i kontakt med oss på Byggsnack?

Erica Andersson: https://www.linkedin.com/in/anderssonerica/

David Björk: https://www.linkedin.com/in/thebjork/

More episodes

View all episodes

 • 34. Mätbara resultat: Att kvantifiera och förbättra kvalitet i byggprojekt

  32:58
  I detta avsnitt pratar vi om kvalitet i byggprojekt, Avimas VD David Björk träffar Tomas Samuelsson från Binosight. Tomas har över 20 års erfarenhet av att mäta och utveckla verktyg för byggprojekt och har varit involverad i över 1000 projekt. David och Tomas pratar om allt från riskhantering till vikten av kvalitet.Thomas belyser framförallt att kvalitetsarbete inte bara handlar om att följa processer utan även att mäta kvaliteten på dessa processer samt att uppmärksamma och främja välmåendet och engagemanget hos de som arbetar i projekten.Vill du komma i kontakt med oss på Byggsnack?Erica Andersson: https://www.linkedin.com/in/anderssonerica/David Björk: https://www.linkedin.com/in/thebjork/
 • 33. Samhällsomvandling i Skellefteå: Utmaningar och möjligheter för bostadssektorn

  25:53
  I detta avsnitt träffar Avimas VD David Björk Helena Markgren, VD för Skebo, för en djupdykning i den snabba samhällsomvandlingen och det ökande bostadsbehovet i Skellefteå. De börjar med att utforska Skebos roll som fastighetsbolag i staden och hur de navigerar genom denna omvälvande period.Kärnan av problemet: den snabbt växande befolkningen, driven av storskaliga industrietableringar såsom Northvolt, och dess påverkan på bostadsmarknaden. Helena delar generöst med sig av de utmaningar som Skebo möter när de försöker möta detta akuta behov, från den krävande upphandlingsprocessen till samarbetet med entreprenörer för att påskynda byggprojekten.David och Helena diskuterar också vikten av långsiktighet och hållbarhet i förvaltningen av fastigheter samt de nödvändiga förändringar som behövs inom byggsektorn för att underlätta bostadsbyggande och främja hållbarhet. Genom Helenas perspektiv får vi inte bara en inblick i de specifika utmaningarna i Skellefteå utan även en bredare förståelse för de komplexa faktorer som påverkar samhällsutvecklingen.Vill du komma i kontakt med oss på Byggsnack?Erica Andersson: https://www.linkedin.com/in/anderssonerica/David Björk: https://www.linkedin.com/in/thebjork/
 • 32. Pristransparens och effektivitet: Hur vi kan förbättra byggprojekt?

  29:47
  I detta avsnitt gästas Avimas VD David Björk av Nima Assadi, grundare och värd för den populära podcasten "Hela kedjan" samt grundare av företaget Cost Check, som fokuserar på att skapa pristransparens inom byggindustrin.Under samtalet delar Nima med sig av hur "Hela kedjan" kom till och har utvecklats till att bli en viktig plattform där branschfolk kan dela sina erfarenheter och insikter. Han understryker vikten av samarbete och olika perspektiv för att uppnå bättre resultat i byggprojekt, och diskuterar hur noggrann planering och uppföljning är avgörande för att undvika fel och ineffektivitet.Ett annat viktigt ämne som tas upp är problematiken med dolda rabatter och bristande transparens inom byggmaterialindustrin. Nima berättar om hur Cost Check arbetar för att motverka dessa problem genom att erbjuda bättre prisöversikt och uppföljning.Avsnittet avslutas med att Nima reflekterar över sina framtida mål och visioner för en mer rättvis och hållbar byggbransch. Han betonar behovet av förändring för att skapa en renare och mer transparent arbetsmiljö, och hur hans företag strävar efter att bidra till detta.Vill du komma i kontakt med oss på Byggsnack? Erica Andersson: https://www.linkedin.com/in/anderssonerica/David Björk: https://www.linkedin.com/in/thebjork/
 • 30. Smart datahantering: nyckeln till effektivitet och hållbarhet

  21:58
  I det här avsnittet av Byggsnack gästas vi av hållbarhetsstrategen Leo Li från Autodesk. Leo delar med sig av insikter om kopplingen mellan digitalisering och hållbarhet inom byggbranschen. Han betonar vikten av att använda data för att analysera och optimera byggprocesser och design, men diskuterar också utmaningarna med att integrera affärsmål och hållbarhetsmål.Under avsnittet pratar de om varför det är viktigt att förvalta den data som genereras under hela livscykeln av en byggnad, inte bara den fysiska byggnaden. Leo ger också råd till projektledare om att involvera leverantörer för att maximera användningen av tillgänglig data och expertis.Lyssna för att lära dig mer om hur digitalisering kan driva hållbarhetsinitiativ inom byggbranschen!Vill du komma i kontakt med oss på Byggsnack?David Björk: https://www.linkedin.com/in/thebjork/Erica Andersson: https://www.linkedin.com/in/anderssonerica/
 • 29. Framtidens byggnader: hur bygger vi för ett förändrat klimat?

  28:12
  I det här avsnittet av Byggsnack gästas vi av Mathias Åberg och Henrik Fjellgren från konsultbolaget AFRY. De har ett unikt perspektiv på byggande och är specialister på hur klimatförändringar påverkar byggnader.Under avsnittet utforskar vi kopplingen mellan klimatriskanalys och byggnadsförvaltning, samt hur man kan säkra byggnader mot framtida risker. Genom att identifiera risker och integrera dem i långsiktig underhållsplanering kan man minimera skador och öka byggnadernas motståndskraft.Vi diskuterar även vikten av att agera proaktivt istället för att bara reagera på klimatförändringar. Att ta ansvar för att säkra byggnader mot framtida utmaningar kan både minska kostnader och öka hållbarheten. Digitaliseringen spelar också en viktig roll genom att underlätta hanteringen av klimatrelaterade risker. Genom att erbjuda bättre beslutsunderlag och öka medvetenheten hos dem som arbetar med fastigheter kan digitaliseringen bidra till en effektivare hantering.Sammanfattningsvis ger avsnittet en optimistisk syn på hur man kan möta klimatförändringar från ett byggnadsperspektiv.Vill du komma i kontakt med oss på Byggsnack?David Björk: https://www.linkedin.com/in/thebjork/Erica Andersson: https://www.linkedin.com/in/anderssonerica/
 • 28. Prefab vs. bygga på plats: utmaningar och möjligheter

  27:11
  I detta avsnitt av Byggsnack träffar vi specialist-generalisten Niklas Andersson, som diskuterar modulärt byggande och fördelarna och utmaningarna med prefabricerade lösningar. Niklas delar med sig av sin erfarenhet från företaget Sizes och ger insikter om hur branschen kan ta steg mot en mer industrialiserad tillverkningsprocess. Vi diskuterar även vikten av planering, förbättring och att ställa rätt krav för att främja innovation och effektivitet. Vill du komma i kontakt med Niklas för mer diskussion? Mejla honom på niklas.andersson@ombrella.nu. Lyssna på det här avsnittet för att få en djupare förståelse för framtidens byggande!Vill du komma i kontakt med oss på Byggsnack?Erica Andersson: https://www.linkedin.com/in/anderssonerica/David Björk: https://www.linkedin.com/in/thebjork/
 • 27. Rimliga hyror genom effektiva byggprocesser: Stockholmshusens framgångsmodell

  24:22
  I detta avsnitt träffar Avimas VD David Björk, Bengt Rehn som är projektkoordinator för det banbrytande projektet Stockholmshusen. Detta är ett av stadens största utvecklingsprojekt som syftar till att bygga tusentals nya bostäder. Med en stark vision och samarbete mellan Stockholms allmännyttiga bostadsbolag tar de ansvar för att bygga nya bostäder till rimliga hyror.Så hur går de tillväga? Genom effektiva arbetsmetoder och smarta gestaltningar säkerställer de inte bara hög kvalitet utan också snabbare byggtider. Bengt understryker även vikten av bred kompetens i projektgrupperna och ett engagerat samarbete med entreprenörerna från start till mål.Vill du komma i kontakt med oss på Byggsnack?Erica Andersson: https://www.linkedin.com/in/anderssonerica/David Björk: https://www.linkedin.com/in/thebjork/
 • 26. Från Webforum till Avima: En resa mot effektivare bygg- och anläggningsprojekt

  19:14
  I detta specialavsnitt av Byggsnack presenterar Erica Andersson och hennes kollegor David Björk, Anna-Lena Falk och Max Bromée den spännande förändringen att Webforum byter namn till Avima. De delar med sig av insikter om varför namnbytet är nödvändigt och vad det kommer att innebära för företaget och dess användare.Följ våra produktuppdateringar: https://webforum.com/blogg/produktuppdateringVill du komma i kontakt med oss?info@webforum.comeller connecta med oss på LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/anderssonerica/https://www.linkedin.com/in/thebjork/https://www.linkedin.com/in/anna-lena-falk-4ba0144/https://www.linkedin.com/in/max-brom%C3%A9e-6838178b/