Share

cover art for 20. 2024 - Hållbarhetens år för byggprojekt?

Byggsnack

20. 2024 - Hållbarhetens år för byggprojekt?

I detta avsnitt gästas Byggsnack av Anna Forsberg, marknadschef på NCC:s affärsområde Building, och fokus ligger på hållbarhet inom byggbranschen. Diskussionen kretsar kring hållbarhetsfrågor och om 2024 kan bli "hållbarhetens år". Anna betonar byggsektorns påverkan på klimatutsläpp, markanvändning och biodiversitet.


Diskussionen fördjupas med hinder för hållbart byggande, inklusive utmaningar med energieffektivisering och materialval. Anna delar ett exempel där NCC lyckades minska klimatpåverkan med hjälp av smarta val och minskade mängder.


Viktiga insikter inkluderar tidig involvering för att skapa rätt förutsättningar, att använda digitalisering för att skapa och dela information, samt att ställa krav på hållbarhet redan från projektets start. Anna ger tips till lyssnare, inklusive att kontakta experter för rådgivning, koppla projektets mål till övergripande företagsmål, och våga testa nya hållbarhetsåtgärder som återbruk.

More episodes

View all episodes

 • 24. Nya arbetsmetoder och digitalisering: Vad betyder det för byggindustrin?

  28:15
  I det här avsnittet möter David Björk, VD på Webforum, Karin Artling, som är projektledare på Pilotage. Med Karins långa erfarenhet inom branschen, både på beställar- och entreprenörsidan, belyser hon utmaningarna med att vara för länge på samma sida av bordet. Hon understryker också vikten av kunskap hos beställare, särskilt när det gäller digitalisering för att effektivisera samarbete inom byggbranschen.Sammanfattningsvis diskuterar de hur ledarskap och samarbete kan driva den digitala omvandlingen, och Karin hävdar att om vi börjar omfamna mer digitaliserade och smarta arbetssätt kommer det också att göra branschen ännu mer attraktiv.Detta är en inspirerande konversation om att omfamna förändring och skapa meningsfulla och hållbara arbetsmiljöer inom byggsektorn. Missa inte detta spännande avsnitt – nu kör vi igång!Vill du komma i kontakt med oss på Byggsnack?Erica Andersson: https://www.linkedin.com/in/anderssonerica/David Björk: https://www.linkedin.com/in/thebjork/
 • 23. Ökade byggkostnader och generella kostnadsutvecklingar i byggsektorn

  28:59
  I detta avsnitt träffar Webforums VD David Björk, Archus Partner tidigare VD Ted Mattsson.  Med 30 års erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen delar Ted med sig av insikter om effektivisering och förbättring av sektorn, ett av hans många högprofilerade byggprojekt var som projektchef för Tele2 Arena i Stockholm där han var med från idé till förvaltning.  David och Ted pratar om utmaningar inom branschen, ökade byggkostnader jämfört med generella kostnadsutvecklingar, brister i hantering av rabatter samt entreprenadformer och dess påverkan. Ted passar på att kritisera några branschstrukturer och betonar vikten av ökad konkurrens, hållbarhetsinsatser och samarbete för att främja branschens utveckling och lönsamhet. Vill du komma i kontakt med oss på Byggsnack?Erica Andersson: https://www.linkedin.com/in/anderssonerica/David Björk: https://www.linkedin.com/in/thebjork/
 • 22. Rita klart: Nyckeln till effektiva byggprojekt

  28:46
  I detta avsnitt gästas David Björk av en expert inom innovation, processutveckling och IT, Lars Albinsson. Lars har över 35 års erfarenhet av att organisera och leda innovationsprojekt och delar i detta avsnitt med sig av sina erfarenheter om hur han gick från Tech-världen till att arbeta med utmanande stadsbyggnadsprojekt, som flytten av Kiruna. En central poäng Lars framhäver i avsnittet är vikten av att "rita klart" och investera tillräcklig tid i förarbetet för att undvika kostsamma justeringar och ineffektivitet senare i projektet. Han belyser även utmaningar inom byggbranschen, inklusive bristen på utbyte med andra industrier och incitament som hindrar investeringar i effektivare arbetsmetoder. Kan byggbranschen dra nytta av varvsindustrins erfarenheter med att använda avancerad 3D-modellering och planering för att öka effektiviteten och minska kostnaderna?Vill du komma i kontakt med oss på Byggsnack?Erica Andersson: https://www.linkedin.com/in/anderssonerica/David Björk: https://www.linkedin.com/in/thebjork/
 • 21. 15 Gäster, Oändlig Inspiration: Byggsnack Årskavalkad

  18:21
  Välkommen till Byggsnacks julkarameller, där vi sammanfattar inspelningsåret 2023. I detta avsnitt blickar vi tillbaka på de 15 avsnitt som har släppts under året och ger er, våra lyssnare, en exklusiv förhandsvisning av vad som väntar under 2024.Vi diskuterar återkommande teman såsom strukturerad planering, standardisering och arbetsmiljö, och delar med oss av de insikter vi har fått från våra inspirerande gäster. Dessutom kan ni se fram emot att få en försmak av de kommande gästerna och en exklusiv tjuvkik på de spännande förändringarna som Webforum planerar att introducera under det kommande året.Vill du komma i kontakt med oss på Byggsnack? Erica Andersson: https://www.linkedin.com/in/anderssonerica/David Björk: https://www.linkedin.com/in/thebjork/
 • 19. Från ritningar till digital effektivitet

  24:20
  I detta avsnitt träffar Webforums VD David Björk Marcus Bengtsson, en branschprofil inom digitalisering i byggbranschen som för närvarande arbetar på Sweco. Marcus är även aktiv inom BEAst, en branschorganisation som tar fram gemensamma standarder och arbetssätt för digital kommunikation inom byggsektorn.Samtalet rör sig kring Marcus erfarenheter och tankar om digitalisering i byggbranschen. Han delar med sig av sitt engagemang i utvecklingsprojekt och hur BEAst arbetar med anvisningar för att underlätta implementeringen av standarder inom projekt och organisationer.Diskussionen inkluderar även BEAst:s roll som standardiseringsorgan och deras fokus på att skapa konkreta och handfasta anvisningar, likt en kokbok, för att guida genom olika processer.Avsnittet tar upp utmaningar inom branschen, inklusive varför framsteg inom digitaliseringen går långsamt. Marcus betonar behovet av att inkludera olika perspektiv och kompetenser i utvecklingsprojekt samt att fokusera på tydliga digitala kravställningar för att främja en positiv utveckling.Sammanfattningsvis ger avsnittet en insikt i aktuella trender och utmaningar inom byggbranschens digitalisering och betonar vikten av samarbete, inkludering och strategiskt tänkande för att främja utveckling.
 • 18. Lean i Byggprojekt: Praktiska tips för effektivitet

  25:51
  I detta avsnitt av BYGGSNACK podcasten träffar Webforums VD David Björk Kajsa Simu, en egenföretagare och tillämpad forskare som har lång erfarenhet inom byggbranschen. Kajsa delar med sig av sin expertis inom LEAN och tekniker för att minska slöseri i byggprojekt.David och Kajsa diskuterar hur LEAN kan tillämpas inom byggsektorn och dess fördelar. Kajsa ger praktiska tips för att ta dina projekt till nästa nivå och förklarar vikten av att samarbeta inom branschen för att uppnå effektiva och hållbara resultat. Lär dig mer om att minska slöseriet i byggprojekt i detta avsnitt av Byggsnack!Vill du komma i kontakt med Kajsa, kontakta henne via LinkedInLänkar:https://byggforetagen.se/bygglyftet/https://www.smartbuilt.se/projekt/kunskap-och-kompetens/digilyftet/https://www.leanforumbygg.se/https://www.bokus.com/bok/9789187791130/detta-ar-lean-losningen-pa-effektivitetsparadoxen/Vill du komma i kontakt med oss på Byggsnack?Producent: Erica Andersson - https://www.linkedin.com/in/anderssonerica/Värd: David Björk - https://www.linkedin.com/in/thebjork/
 • 17. Effektiva Byggprojekt: Mängdregleringens viktiga roll

  21:53
  I detta avsnitt av BYGGSNACK träffar Webforums VD David Björk, David Söderström och Karl Agestam från Diagona, ett företag inom mätkonsultbranschen. Diagona har utvecklat produkten Kasai för att förbättra samarbetet och arbetsklimatet inom mängdregleringsprocessen inom byggprojekt. Vi pratar kända problem inom mängdreglering, vikten av dokumentation och spårbarhet i projekten samt hur man kan skapa effektiva arbetsmetoder.Vi diskuterar även grundläggande begrepp inom mängdregleringen som AB04-standardavtal och AMA-regelverket. Vi utforskar hur mängdregleringar utförs och varför de är avgörande för ekonomin i byggprojekt. Vidare pratar vi om vanliga problem, taktiska spel som entreprenörer använder för att öka sina vinster och behovet av transparens och kommunikation för att undvika konflikter.David och Karl betonar vikten av att kravställa projekt och samarbeta med specialister som kan utföra kontroller och rådgivning. De nämner även att det finns standarder och regelverk, men att tolkningar och otydligheter kan leda till konflikter.Slutligen belyses behovet av att upprätthålla ordning och reda samt att använda digitala system för att förbättra processerna.David och Karl ger råd om att man kan lära sig genom praktisk erfarenhet, utföra kontroller i mängdförteckningar och förstå hur alla koder på ritningar korrelerar med mängdregleringen. De påpekar att det inte finns några specifika utbildningar för mängdreglering, men att lära sig genom att jobba med materialet kan vara ett effektivt sätt att förstå grunderna.Avsnittet fokuserar på vikten av att förstå och förbättra mängdregleringsprocessen i syfte att göra byggprojekt mer effektiva och undvika onödig fördyring och försening.
 • 16. AI och tomteblossprojekt: En djupdykning i smart effektivisering av byggprojekt med Marcus Weiland från Savantic

  28:48
  I detta avsnitt pratar vi AI, Webforums VD David Björk träffar AI experten Marcus Weiland. David och Marcus diskuterar bland annat AI:s påverkan på byggbranschen, varför du ska se upp för tomteblossprojekt, hur AI skulle kunna användas mer i insamling av data från byggprojekt och hur tror Marcus att AI kommer att se ut inom byggbranschen i framtiden? Så låt oss snacka om hur vi kan minska slöseriet i byggprojekt välkommen till BYGGSNACK.