Share

Byggsnack


Recommended episode

 • 19. Från ritningar till digital effektivitet

  24:20
  I detta avsnitt träffar Webforums VD David Björk Marcus Bengtsson, en branschprofil inom digitalisering i byggbranschen som för närvarande arbetar på Sweco. Marcus är även aktiv inom BEAst, en branschorganisation som tar fram gemensamma standarder och arbetssätt för digital kommunikation inom byggsektorn.Samtalet rör sig kring Marcus erfarenheter och tankar om digitalisering i byggbranschen. Han delar med sig av sitt engagemang i utvecklingsprojekt och hur BEAst arbetar med anvisningar för att underlätta implementeringen av standarder inom projekt och organisationer.Diskussionen inkluderar även BEAst:s roll som standardiseringsorgan och deras fokus på att skapa konkreta och handfasta anvisningar, likt en kokbok, för att guida genom olika processer.Avsnittet tar upp utmaningar inom branschen, inklusive varför framsteg inom digitaliseringen går långsamt. Marcus betonar behovet av att inkludera olika perspektiv och kompetenser i utvecklingsprojekt samt att fokusera på tydliga digitala kravställningar för att främja en positiv utveckling.Sammanfattningsvis ger avsnittet en insikt i aktuella trender och utmaningar inom byggbranschens digitalisering och betonar vikten av samarbete, inkludering och strategiskt tänkande för att främja utveckling.

More episodes

View all episodes

 • 18. Lean i Byggprojekt: Praktiska tips för effektivitet

  25:51
  I detta avsnitt av BYGGSNACK podcasten träffar Webforums VD David Björk Kajsa Simu, en egenföretagare och tillämpad forskare som har lång erfarenhet inom byggbranschen. Kajsa delar med sig av sin expertis inom LEAN och tekniker för att minska slöseri i byggprojekt.David och Kajsa diskuterar hur LEAN kan tillämpas inom byggsektorn och dess fördelar. Kajsa ger praktiska tips för att ta dina projekt till nästa nivå och förklarar vikten av att samarbeta inom branschen för att uppnå effektiva och hållbara resultat. Lär dig mer om att minska slöseriet i byggprojekt i detta avsnitt av Byggsnack!Vill du komma i kontakt med Kajsa, kontakta henne via LinkedInLänkar:https://byggforetagen.se/bygglyftet/https://www.smartbuilt.se/projekt/kunskap-och-kompetens/digilyftet/https://www.leanforumbygg.se/https://www.bokus.com/bok/9789187791130/detta-ar-lean-losningen-pa-effektivitetsparadoxen/Vill du komma i kontakt med oss på Byggsnack?Producent: Erica Andersson - https://www.linkedin.com/in/anderssonerica/Värd: David Björk - https://www.linkedin.com/in/thebjork/
 • 17. Effektiva Byggprojekt: Mängdregleringens viktiga roll

  21:53
  I detta avsnitt av BYGGSNACK träffar Webforums VD David Björk, David Söderström och Karl Agestam från Diagona, ett företag inom mätkonsultbranschen. Diagona har utvecklat produkten Kasai för att förbättra samarbetet och arbetsklimatet inom mängdregleringsprocessen inom byggprojekt. Vi pratar kända problem inom mängdreglering, vikten av dokumentation och spårbarhet i projekten samt hur man kan skapa effektiva arbetsmetoder.Vi diskuterar även grundläggande begrepp inom mängdregleringen som AB04-standardavtal och AMA-regelverket. Vi utforskar hur mängdregleringar utförs och varför de är avgörande för ekonomin i byggprojekt. Vidare pratar vi om vanliga problem, taktiska spel som entreprenörer använder för att öka sina vinster och behovet av transparens och kommunikation för att undvika konflikter.David och Karl betonar vikten av att kravställa projekt och samarbeta med specialister som kan utföra kontroller och rådgivning. De nämner även att det finns standarder och regelverk, men att tolkningar och otydligheter kan leda till konflikter.Slutligen belyses behovet av att upprätthålla ordning och reda samt att använda digitala system för att förbättra processerna.David och Karl ger råd om att man kan lära sig genom praktisk erfarenhet, utföra kontroller i mängdförteckningar och förstå hur alla koder på ritningar korrelerar med mängdregleringen. De påpekar att det inte finns några specifika utbildningar för mängdreglering, men att lära sig genom att jobba med materialet kan vara ett effektivt sätt att förstå grunderna.Avsnittet fokuserar på vikten av att förstå och förbättra mängdregleringsprocessen i syfte att göra byggprojekt mer effektiva och undvika onödig fördyring och försening.
 • 16. AI och tomteblossprojekt: En djupdykning i smart effektivisering av byggprojekt med Marcus Weiland från Savantic

  28:48
  I detta avsnitt pratar vi AI, Webforums VD David Björk träffar AI experten Marcus Weiland. David och Marcus diskuterar bland annat AI:s påverkan på byggbranschen, varför du ska se upp för tomteblossprojekt, hur AI skulle kunna användas mer i insamling av data från byggprojekt och hur tror Marcus att AI kommer att se ut inom byggbranschen i framtiden? Så låt oss snacka om hur vi kan minska slöseriet i byggprojekt välkommen till BYGGSNACK. 
 • 15. Arkitektur, AI och Algoritmer: Framtidens Byggnadsdesign med Sofia Malmsten, Parametric Solutions

  16:52
  I detta avsnitt träffar Webforums VD David Björk Sofia Malmsten, VD och medgrundare av Parametric Solutions, som även är ambassadör för Construction Summit och har blivit hedrad med utmärkelsen Forbes 30 under 30. Sofia har en bakgrund inom programmering och en magisterexamen i arkitektur och stadsdesign. Hennes specialitet ligger i att förena arkitektur och avancerade algoritmer för att automatisera designprocesser och skapa smartare lösningar.Genom användningen av generativ design strävar Parametric Solutions efter att revolutionera byggnadsdesign genom att snabbt och effektivt generera tusentals olika designalternativ på bara några minuter. Det blir ett intressant avsnitt där David och Sofia diskuterar hur man med verktygsstöd kan ta vara på möjligheterna i byggprojektens tidiga skeden!
 • 14. Från ritning till verklighet: Arkitektens roll i effektiva byggprojekt med Erik Björnhage

  22:05
  I detta avsnitt av BYGGSNACK, intervjuas Erik Björnhage, arkitekt och Head of Digital Development på ETTELVA arkitektbyrå. Erik diskuterar arkitektens roll, förändringen från platta ritningar till 3D-modeller, och de faktorer som kan göra byggprojekt ineffektiva ur ett arkitektoniskt perspektiv. Samtalet fokuserar också på vikten av kommunikation och att tydligt formulera projektets mål och syfte. Erik betonar behovet av att hänga med i utvecklingen och inte fastna i gamla rutiner. Han avslutar med att betona att samarbete och värdeskapande är nyckeln till framgångsrika byggprojekt. Avsnittet ger insikt i arkitekters arbete och hur det kan bidra till effektivitet och kvalitet i byggprojekt.
 • 13. Digitaliseringens hinder och varför företag fastnar halvvägs med Mikael Törnkvist från TCG

  23:46
  I det här avsnittet av BYGGSNACK intervjuar Webforums VD David Björk Mikael Törnqvist från TCG (Touchless Consulting Group). Törnqvist, en strategisk rådgivare med bakgrund inom bygg- och anläggningsindustrin, diskuterar de utmaningar som företag möter på sin digitaliseringsresa och ger insikter om hur man kan övervinna dem. Samtalet går också in på vikten av standarder i byggbranschen, och Törnqvist ger tips på hur man kan lära sig mer om dem på ett effektivt sätt. Under hela diskussionen betonar Törnqvist behovet av information för att stödja arbetsprocesser. Även om många organisationer investerar i avancerat systemstöd blir det ineffektivt om informationen inte anpassas till dessa processer. TCG:s ramverk handlar om att säkerställa att informationen är skräddarsydd för att möta specifika krav och stödja effektiva arbetsflöden.Sammantaget betonar Törnqvist vikten av digitalisering och effektiv användning av information för att förbättra effektiviteten i byggprojekt. Samtalet ger värdefulla insikter i de utmaningar som företagen står inför och erbjuder praktiska lösningar för att uppnå digital transformation i branschen.
 • 12. Lotta Wibeck - Varför digitaliseringen av bygg- och fastighetsbranschen går så långsamt

  29:55
  I detta avsnitt intervjuar David Björk digitaliseringsdrottningen Lotta Wibeck! Lotta är en stark röst och drivande kraft för digitalisering i samhällsbyggnadssektorn och det är ett spännande avsnitt där dem pratar om "Hollywoodprojekt", DigiLyftet och vad det är som bromsar den digitala utvecklingen inom bygg och fastighetsbranschen.
 • 11. Så skapar förbättrad arbetsmiljö effektivare projekt, Ferhat Akdag projektledare Sundbybergs Stad

  16:14
  I detta avsnitt träffar vi Ferhat Akdag, projektledaren på Sundbybergs stad, som brinner för arbetsmiljö och förespråkar bättre planering för att undvika oförutsedda kostnader.  Han är även ambassadör för Construction Summit, utnämnd till byggindustrins 40 under 40 och driver även Anläggningsforum på LinkedIn. Det märks att Ferhat brinner för att förändra och förbättra byggbranschen. Intervjuar gör David Björk, VD på Webforum. Vill du komma i kontakt med oss på Webforum? Hör av dig till marketing@webforum.com