Share

Vuxna maskrosbarn

Den ideella föreningen Brinn för barnen har mött vuxna maskrobarn och i den här serien får vi ta del av berättelser ur deras uppväxt. Ett barns verklighet. En verklighet som präglats av misshandel, missbruk, sexuellt utn