Vitecherupp

Share

Khashayar Farmanbar - energi- och digitaliseringsminister

Season 2, Ep. 14
TechSveriges förbundsdirektör Åsa Zetterberg i ett samtal med Sveriges energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar. Får digitaliseringsfrågorna den plats de förtjänar i ministerns portfölj och vad ser han som de största samhällsvinsterna med den digitala utvecklingen? Vilka är de viktigaste valfrågorna och hur kan vi skapa ett ännu större engagemang kring tech- och digitaliseringspolitik? 
More Episodes