VETPodden

del

VETPodden - Hva vet vi om Afrikansk svinepest?

Season 1, Ep. 1

Afrikansk svinepest - hvordan beskytte Norge?


Afrikansk svinepest spres i høyt tempo i Europa. Høsten 2018 ble sjukdommen påvist hos villsvin i Belgia. Når sykdommen kan smitte fra landene lenger i øst og i Belgia, kan den også smitte over til Norge. Afrikansk svinepest er en svært alvorlig virussjukdom hos svin, og utvikling og spredning av afrikansk svinepest i Europa gir grunn til bekymring her i Norge. Men hvor alvorlig er sykdommen og hva kan Norge gjøre for å forhindre at den sprer seg i landet? I denne podcasten ønsker administrerende direktør ved Veterinærinstituttet Gaute Lenvik og kommunikasjonsrådgiver Bryndis Holm å kaste lys på denne saken og intervjue svinehelseansvarlig ved Veterinærinstituttet Carl Andreas Grøntvedt.

Flere episoder