VETPodden

del

Nytt nasjonalt meldingssystem for å registrere syk og død villfisk

Har du fått syk villfisk på kroken eller observert død villfisk? 1. juni lanserer Veterinærinstituttet og Mattilsynet et nytt nasjonalt meldingssystem for registrering av syk og død villfisk. Meldingssystemet inngår i helseovervåkingen av vill laksefisk, og skal gjøre det enklere å oppdage alvorlige hendelser som har betydning for fiskehelsen i Norge. Ordningen baserer seg på hjelp fra alle som ferdes i naturen og observerer syk eller død fisk. I denne episoden i VETPodden får vi besøk av fagansvarlig fiskehelse ved Veterinærinstituttet Brit Tørud som skal fortelle oss litt om hvorfor man har lagd et meldingssystem for villfisken og hva det skal bidra til. Det er rett ett år siden en ukjent sykdom hos villaks ble først oppdaget i Enningdalselva i Halden kommune. I år har den sykdommen rammet villaksen igjen.

Flere episoder