VETPodden

del

"Norwegian Airways" skal øke bærekraft og dyrevelferd i storfenæringen

Season 1, Ep. 15

Luftveissykdom hos storfe er et stort problem i hele verden. Det forårsakes vanligvis av virus og/eller bakterier og er vanligste årsak til antibiotikabruk hos kalv. Det trengs både bedre dokumentasjon om smittestoff og hva som er riktig behandling, og økt kunnskap om forekomsten av sykdomsfremkallende bakterier og deres resistensmønster.

Men hvordan kan vi øke bærekraft og dyrevelferd i storfenæringen, og hvorfor er det viktig? I prosjektet "Norwegian Airways" ledet av Veterinærinstituttet, er målet å redusere både luftveissykdom hos storfe og bruk av antibiotika. Men hva skal man undersøke og hva vil prosjektet bidra til? 

Gjestene vår i denne episoden er fagansvarlig drøvtyggere ved Veterinærinstituttet Thea Blystad Klem og stipendiat Lise Marie Ånestad. 

Flere episoder