VETPodden

del

Fiskevelferd på settefiskanlegg

Season 1, Ep. 17

Veterinærinstituttet har sammen med NTNU Samfunnsforskning arbeidet for å finne ut hva er viktig for å lykkes med fiskevelferdsarbeidet i settefiskproduksjonen. Men hva er settefisk og hvorfor produseres den i oppdrettsnæringen? Hvordan ivaretas fiskevelferden og hvordan er synet på fiskevelferd blant de som jobber på settefiskanleggene? Til å svare på dette og mer har vi i denne episoden fått besøk av Brit Tørud som er fagansvarlig fiskehelse ved Veterinærinstituttet.

Flere episoder