Vägledningspodden

Share

Avsnitt 9: Den kritiska övergången till introduktionsprogrammen

Season 2, Ep. 2

Avsnitt 9: Den kritiska övergången till introduktionsprogrammen


I detta avsnitt har vi med glädje intervjuat Åsa Sundelin, forskare och programansvarig för studie- och yrkesvägledarprogrammet på Stockholms universitet. Hör henne berätta om hennes preliminära forskningsresultat från en pågående studie om kritiska övergångar där Åsa genom intervjuer med lärare, studie- och yrkesvägledare och elever samt observationer tittat på hur skolor jobbar med övergången från grundskolan till introduktionsprogrammen för de elever som inte går ut åk 9 med fullständiga betyg. Det blir ett samtal om hur vi kan undvika stigmatiseringen av de elever som inte uppnår målen men också om det relationella och emotionella arbetet som krävs av både vägledare, lärare och föräldrar för att stödja dessa elever i klivet vidare. Studien Åsa pratar om ingår i forskningsprojektet Att komma vidare som Lisbet Lundahl, Umeå universitet, leder och Jonna Linde, Per-Åke Rosvall och Joakim Lindqvist medverkar i. Alla har bidragit till det empiriska materialet som ligger till grund för den här delen av projektet. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet.


Har du frågor, reaktioner eller funderingar på programmet och det vi pratar om!? Vi vill gärna höra från dig! Maila oss på vagledningspodden@gmail.com 


Du hittar oss även på vår hemsida: https://shows.acast.com/vagledningspodden/


Producerat av Aino Collmar och Annika Davén

Klippt av Annika Davén

Musik: Aksel & Aino


Vägledningspodden görs på uppdrag av Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. 

More Episodes