Vägledningspodden

Share

Avsnitt 12: Vägledning på Irland

Season 2, Ep. 5

Avsnitt 12: Vägledning på Irland


Ny termin - nytt avsnitt av Vägledningspodden! I säsongens premiäravsnitt träffar vi Petra Elftorp som är programansvarig för vägledarprogrammet på University of Limerick. Det här blir ett avsnitt där du får höra om skillnader och likheter både i vägledning och utbildning mellan Irland och Sverige. Petra passar även på att berätta om sin doktorsavhandling om att vägleda vuxna med dyslexi. Om du vill läsa Petras avhandling så hittar du den här: https://ulir.ul.ie/bitstream/handle/10344/6498/Elftrop_2017_study.pdf?sequence=6


Har du frågor, reaktioner eller funderingar på programmet och det vi pratar om!? Vi vill gärna höra från dig! Maila oss på vagledningspodden@gmail.com 


Du hittar oss även på vår hemsida: https://shows.acast.com/vagledningspodden/


Produktion: Aino Collmar och Annika Davén

Klippning: Annika Davén

Musik: Aksel & Aino

Bild: Nils Magnusson och Emilie Wallfors


Vägledningspodden görs på uppdrag av Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet.


More Episodes

3/7/2021

Avsnitt 9: Den kritiska övergången till introduktionsprogrammen

Season 2, Ep. 2
Avsnitt 9: Den kritiska övergången till introduktionsprogrammenI detta avsnitt har vi med glädje intervjuat Åsa Sundelin, forskare och programansvarig för studie- och yrkesvägledarprogrammet på Stockholms universitet. Hör henne berätta om hennes preliminära forskningsresultat från en pågående studie om kritiska övergångar där Åsa genom intervjuer med lärare, studie- och yrkesvägledare och elever samt observationer tittat på hur skolor jobbar med övergången från grundskolan till introduktionsprogrammen för de elever som inte går ut åk 9 med fullständiga betyg. Det blir ett samtal om hur vi kan undvika stigmatiseringen av de elever som inte uppnår målen men också om det relationella och emotionella arbetet som krävs av både vägledare, lärare och föräldrar för att stödja dessa elever i klivet vidare. Studien Åsa pratar om ingår i forskningsprojektet Att komma vidare som Lisbet Lundahl, Umeå universitet, leder ochJonna Linde,Per-Åke Rosvall och Joakim Lindqvist medverkar i. Alla har bidragit till det empiriska materialet som ligger till grund för den här delen av projektet. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet.Har dufrågor, reaktioner eller funderingar på programmet och det vi pratar om!? Vi vill gärna höra från dig! Maila oss på vagledningspodden@gmail.comDu hittar oss även på vår hemsida:https://shows.acast.com/vagledningspodden/Producerat av Aino Collmar och Annika DavénKlippt av Annika DavénMusik: Aksel & AinoVägledningspodden görs på uppdrag av Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet.