Vägledningspodden

Share

Avsnitt 10: Hur kan vi förstå karriär i en föränderlig tid?

Season 2, Ep. 3

Avsnitt 10: Hur kan vi förstå karriär i en föränderlig tid?


I det tionde avsnittet av Vägledningspodden får vi träffa Ingela Bergmo-Prvulovic som forskat och forskar kring begreppet karriär och hur synen på karriär påverkas av olika förändring i arbetslivet. Samtalet fördjupar sig i vad det innebär när vägledare, klienter, arbetstagare och arbetsgivare har olika syn på karriär och dess betydelse. Vilka strategier behövs vid karriärövergångar och är det olika för olika branscher?


Är du nyfiken på att fördjupa dig mer i Ingelas forskning hittar du länken till henne doktorsavhandling ’Social Representations of Career and Career Guidance in the Changing World of Working Life’ här:

http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A798955&dswid=-5080


Har du frågor, reaktioner eller funderingar på programmet och det vi pratar om!? Vi vill gärna höra från dig! Maila oss på vagledningspodden@gmail.com 


Du hittar oss även på vår hemsida: https://shows.acast.com/vagledningspodden/


Produktion: Aino Collmar och Annika Davén

Klippning: Annika Davén

Musik: Aksel & Aino


Vägledningspodden görs på uppdrag av Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet.

More Episodes

3/7/2021

Avsnitt 9: Den kritiska övergången till introduktionsprogrammen

Season 2, Ep. 2
Avsnitt 9: Den kritiska övergången till introduktionsprogrammenI detta avsnitt har vi med glädje intervjuat Åsa Sundelin, forskare och programansvarig för studie- och yrkesvägledarprogrammet på Stockholms universitet. Hör henne berätta om hennes preliminära forskningsresultat från en pågående studie om kritiska övergångar där Åsa genom intervjuer med lärare, studie- och yrkesvägledare och elever samt observationer tittat på hur skolor jobbar med övergången från grundskolan till introduktionsprogrammen för de elever som inte går ut åk 9 med fullständiga betyg. Det blir ett samtal om hur vi kan undvika stigmatiseringen av de elever som inte uppnår målen men också om det relationella och emotionella arbetet som krävs av både vägledare, lärare och föräldrar för att stödja dessa elever i klivet vidare. Studien Åsa pratar om ingår i forskningsprojektet Att komma vidare som Lisbet Lundahl, Umeå universitet, leder ochJonna Linde,Per-Åke Rosvall och Joakim Lindqvist medverkar i. Alla har bidragit till det empiriska materialet som ligger till grund för den här delen av projektet. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet.Har dufrågor, reaktioner eller funderingar på programmet och det vi pratar om!? Vi vill gärna höra från dig! Maila oss på vagledningspodden@gmail.comDu hittar oss även på vår hemsida:https://shows.acast.com/vagledningspodden/Producerat av Aino Collmar och Annika DavénKlippt av Annika DavénMusik: Aksel & AinoVägledningspodden görs på uppdrag av Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet.