Share

Vägledningspodden

Samtal om vägledning och hur vi kan utveckla den vägledande professionen

Vad är Vägledningspodden? Vägledningspodden görs på uppdrag av Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet och vänder sig främst till studenterna på Studie- och yrkesvägledarprogrammet, som ett ko