Share

Vägledningspodden

Samtal om vägledning och hur vi kan utveckla den vägledande professionen


Latest episode

 • Avsnitt 26: Att vägleda yngre elever

  44:04
  Avsnitt 26: Att vägleda yngre eleverVi som vägledare vet att barns föreställningar om yrken och deras livsmöjligheter förankras redan vid tidig ålder. Men rent praktiskt - hur jobbar man med vägledning på en grundskola med bara årskurserna F-6? Vägledningspodden har träffat studie- och yrkesvägledaren Jasmine Bohlin där vi samtalar om hennes bästa verktyg och metoder för att processleda ett helt arbetslag att jobba med ungas vägledning i den vida bemärkelsen.Har du frågor, reaktioner eller funderingar på programmet och det vi pratar om?! Vi vill gärna höra från dig! Maila oss på vagledningspodden@gmail.com Du hittar oss även på vår hemsida: https://shows.acast.com/vagledningspodden/Produktion: Aino Collmar och Annika DavénKlippning: Aino Collmar och Annika DavénMusik: Aksel & AinoVägledningspodden görs på uppdrag av Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet.

More episodes

View all episodes

 • Avsnitt 25: Från anpassad gymnasieskola och vidare - Samverkan är nyckeln!

  51:24
  Avsnitt 25: Från anpassad gymnasieskola och vidare - Samverkan är nyckeln! Hur hittar man vägar vidare efter fyra år på en anpassad gymnasieskola/gymnasiesärskola? Och vad behövs för att dessa vägar ska bli möjliga? Vägledningspodden har träffat Ulrika Norburg, universitetslektor på specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet, som berättar om sina erfarenheter av att samverka med olika myndigheter och professioner för att underlätta övergången från anpassad gymnasieskolan till ett självständigt vuxenliv. Välkommen att att lyssna på en samtal om betydelsen av kommunikation, om att förstå olika professioners förväntningar och vikten av att lyssna på hur individer i behov av stöd upplever sin vardag. Vill ni höra mer om Ulrikas arbete inom projekt kan du höra hennes och Åsa Strömbergs föreläsning på UR-play här: https://urplay.se/program/214720-ur-samtiden-bygga-broar-2019-fran-skola-till-sjalvstandigt-vuxenlivHar du frågor, reaktioner eller funderingar på programmet och det vi pratar om?! Vi vill gärna höra från dig! Maila oss på vagledningspodden@gmail.com Du hittar oss även på vår hemsida: https://shows.acast.com/vagledningspodden/Produktion: Aino Collmar och Annika DavénKlippning: Aino Collmar och Annika DavénMusik: Aksel & AinoVägledningspodden görs på uppdrag av Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet.
 • Avsnitt 24: Karriärlärande i ett digitalt format

  48:39
  Avsnitt 24: Karriärlärande i ett digitalt formatHur går man från idé till verklighet? Och hur skapar man ett interaktivt karriärlärande digitalt? Vägledningspodden har träffat entreprenörerna Elin Fellers och Jonas Medin från Karriärinstitutet som delar med sig av sin pågående karriärprocess av att starta ett eget företag och ett digitalt komplement till vägledning för att fördjupa individers karriärlärande. Ni kan få reda på mer om och komma i kontakt med Karriärinstitutet via deras hemsida: https://www.karriarinstitutet.se/Har du frågor, reaktioner eller funderingar på programmet och det vi pratar om?! Vi vill gärna höra från dig! Maila oss på vagledningspodden@gmail.com Du hittar oss även på vår hemsida: https://shows.acast.com/vagledningspodden/Produktion: Aino Collmar och Annika DavénKlippning: Aino Collmar och Annika DavénMusik: Aksel & AinoVägledningspodden görs på uppdrag av Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet.
 • Avsnitt 23: Är SYV-jobbet ensamt eller kan vi hitta samarbeten med andra på våra arbetsplatser?

  44:00
  Avsnitt 23: Är SYV-jobbet ensamt eller kan vi hitta samarbeten med andra på våra arbetsplatser? I detta avsnitt samtalar vi med SYV-kollegorna Mimmi Malmer och Ingrid Hultén som har flera års erfarenhet av professionen där framförallt utbildning av andra vägledare varit en röd tråd för dem båda. Vi funderar tillsammans kring samarbete på arbetsplatsen: med vem och hur kan det genomföras? Och framförallt – varför ska vi göra det? Vi delar med oss av våra gemensamma tankar och kommer bland annat fram till att i denna allt mer komplexa verklighet och slimmade tidsanda kanske det är just samarbete som är nyckeln till högre kvalité i vägledningen i det vida perspektivet.Har du frågor, reaktioner eller funderingar på programmet och det vi pratar om?! Vi vill gärna höra från dig! Maila oss på vagledningspodden@gmail.com Du hittar oss även på vår hemsida: https://shows.acast.com/vagledningspodden/Produktion: Aino Collmar och Annika DavénKlippning: Aino Collmar och Annika DavénMusik: Aksel & AinoVägledningspodden görs på uppdrag av Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet.
 • Avsnitt 22: Karriärprocessen som ett lärande

  38:31
  Avsnitt 22: Karriärprocessen som ett lärande På vilket sätt kan ett karriärsamtal utgöra ett lärande? Och hur kan vi som vägledare bidra med möjligheten för klienter att omskapa sin livsberättelse? Välkommen att lyssna på ett filosofiskt samtal med Christer Langström, lärare på studie- och yrkesvägledarprogrammet, där vi pratar om biograficitet, möjliga framtida liv och hur vi som professionella kan bli uppmärksamma på när det sker ett lärande i de vi möter.  Har du frågor, reaktioner eller funderingar på programmet och det vi pratar om!? Vi vill gärna höra från dig! Maila oss på vagledningspodden@gmail.com  Du hittar oss även på vår hemsida: https://shows.acast.com/vagledningspodden/ Produktion: Aino Collmar och Annika Davén Klippning: Aino Collmar och Annika Davén Musik: Aksel & Aino Vägledningspodden görs på uppdrag av Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet.
 • Avsnitt 21: Integritet eller inte?

  54:05
  Avsnitt 21: integritet eller inte?Som vägledare hamnar vi ständigt i dilemman där det kan vara svårt att veta - Hur gör jag rätt? Vägledningspodden har bjudit in Staffan Olsson, expert på det skoljurdiska området, för att diskutera case som handlar om allt från GDPR till hur vi värnar om elevers integritet till hur man agerar när polisen ringer. Välkommen att lyssna på ett samtal som vrider och vänder på situationer och förhoppningsvis kan stötta dig i användandet av din egna etiska kompass. I samtalet hänvisas till dokumentet ’Etik & juridik för vägledare’ som du hittar här:https://www.vagledarforeningen.se/etik/etik-och-juridik/Vill du veta mer om Staffan, eller komma i kontakt med honom, kan ni besöka hans hemsida: https://www.tystnadsplikt.seHar du frågor, reaktioner eller funderingar på programmet och det vi pratar om!? Vi vill gärna höra från dig! Maila oss på vagledningspodden@gmail.com Du hittar oss även på vår hemsida: https://shows.acast.com/vagledningspodden/Produktion: Aino Collmar och Annika DavénKlippning: Aino Collmar och Annika DavénMusik: Aksel & AinoVägledningspodden görs på uppdrag av Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet.
 • Avsnitt 20: Att vägleda mot kreativa yrken

  46:06
  Avsnitt 20: Att vägleda mot kreativa yrkenMånga drömmer om att en dag stå på scen eller skriva en bok. Hur möter vi de individer som längtar efter att få lyckas med sin kreativitet? Hur förhåller vi oss som vägledare till att å ena sida uppmuntra våra elevers/klienters styrkor och samtidigt realitetsanpassa för arbetsmarknadens höga konkurrens? Vägledningspodden har träffat Henrik Fürst, lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, vars forskning undersöker karriärer inom kulturens värld. I avsnittet pratar vi bland annat om deltagares förväntningar på konstnärliga utbildningar och hur mycket tjänar en debutant. Skulle du vilja veta mer om det som Henrik pratar om i programmet hittar du länkar till böcker och artiklar här:The Value of Art Education: Cultural Engagements at the Swedish Folk High Schoolshttps://www.springer.com/book/9783031140631Varför drömmer man om att bli författare?https://publicera.kb.se/tfl/article/view/1369Debutant! Vägar till skönlitterär debut och ett särskilt uppmärksammat mottagandehttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Auu%3Adiva-364209Selected or Rejected? Assessing Aspiring Writers’ Attempts to Achieve Publication http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1063342/FULLTEXT01.pdfHar du frågor, reaktioner eller funderingar på programmet och det vi pratar om!? Vi vill gärna höra från dig! Maila oss på vagledningspodden@gmail.com Du hittar oss även på vår hemsida: https://shows.acast.com/vagledningspodden/Produktion: Aino Collmar och Annika DavénKlippning: Aino Collmar och Annika DavénMusik: Aksel & AinoVägledningspodden görs på uppdrag av Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet.