Share

Vägledningspodden

Samtal om vägledning och hur vi kan utveckla den vägledande professionen


Latest episode

 • Avsnitt 30: Agency and social justice

  51:55
  Avsnitt 30: Agency and social justice As career and guidance counselors, we are committed to empowering our clients to navigate towards fulfilling careers. Yet, we recognize that these personal choices have the possibility of effecting everyones future in our collective society. In this episode of Vägledningspodden we are honored to host senior lecturer Dr. Marjorie McCrory as we explore the concept of agency and its implications within an unequal labor market. Dr. McCrory offers her perspectives on fostering awareness without burdening either the client or the practitioner with undue responsibility for the prevailing societal conditions. Together, we ponder the delicate balance of addressing social justice issues with our clients while upholding principles of impartiality and ethical practice.Tune in as we navigate through the complexities of our roles as guidance practitioners in shaping both individual destinies and the broader societal landscape.If you have any questions or comments on the episode we welcome you to email us at: vagledningspodden@gmail.comYou can also find us on our website (in Swedish): https://shows.acast.com/vagledningspodden/Production: Aino Collmar och Annika DavénEditing: Aino Collmar och Annika DavénMusic: Aksel & AinoVägledningspodden is recorded on the behalf of the Department of Education at Stockholm University.

More episodes

View all episodes

 • Avsnitt 29: Att vägleda mot entreprenörskap

  48:59
  Avsnitt 29: Att vägleda mot entreprenörskapPå vilket sätt kan vägledare jobba för att uppmuntra entreprenöriell förmåga hos de vi träffar? Och hur kan övning i företagande ge unga insyn i sina egna styrkor och samtidigt skapa värdefulla kontakter och färdigheter inför arbetslivet? Vägledningspodden har träffat Aylin Dagdelen, legitimerad gymnasielärare och gymnasieansvarig på Ung Företagsamhet i Stockholmsregionen, för att prata om hur vi kan stötta unga att gå från samhällsoro till samhällsförändring, kanske särskilt på skolor och i områden med stora utmaningar. Vill du veta mer om Ung Företagsamhet eller komma i kontakt med Aylin så hittar du information och kontaktuppgifter här: www.ungforetagsamhet.se/stockholmHar du frågor, reaktioner eller funderingar på programmet och det vi pratar om?! Vi vill gärna höra från dig! Maila oss på vagledningspodden@gmail.com Produktion: Aino Collmar och Annika DavénKlippning: Aino Collmar och Annika DavénMusik: Aksel & AinoVägledningspodden görs på uppdrag av Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet.
 • Avsnitt 28: Att leda ett förändringsarbete - vägledning som hela skolans ansvar på Komvux

  45:32
  Avsnitt 28: Att leda ett förändringsarbete - vägledning som hela skolans ansvar på KomvuxHur håller man i och håller ut i ett förändringsarbete som inte har några tydliga förebilder? Vägledningspodden har träffat Janita Nilsson och Börje Lindqvist som är med och leder ett arbete för att vägledningen ska bli hela skolans ansvar på Komvux i Luleå kommun. I det här avsnittet pratar vi om hur Börje, Janita och deras teamledare jobbar för att skapa ett gemensamt språk och en gemensam kultur på en vuxenutbildning med ca 100 lärare. Hör om deras framgångar och utmaningar i det långsiktiga förändringsarbetet för att begrepp som valkompetens, karriärlärande och yrkeskunskap ska bli en naturlig del av den ordinarie undervisningen på vuxenutbildningen.Vill du få kontakt med Börje och Janita eller har frågor, reaktioner eller funderingar om programmet? Maila oss på vagledningspodden@gmail.com Produktion: Aino Collmar och Annika DavénKlippning: Aino Collmar och Annika DavénMusik: Aksel & AinoVägledningspodden görs på uppdrag av Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet.
 • Avsnitt 27: Att vara en praktiker

  42:42
  Avsnitt 27: Att vara en praktikerSom studie- och yrkesvägledare kan vi ibland uppfattas som både experter och orakel. Men i slutändan är vi praktiker - det vill säga att vi utvecklar vår yrkesroll genom att genomföra, öva och praktisera den kunskap som vi står på. Men hur visar vi upp en kunskap som är inneboende i oss själva? Vägledningspodden har träffat Antonio Paras, som med sina 20-års erfarenhet av vara en vägledande praktiker på grund- och gymnasieskolan får berätta om sin erfarenhet av att arbeta systematiskt, strategiskt och individuellt med ungas val och väljande. Tillsammans samtalar vi om hur vi som vägledare kan synliggöra de karriärprocesser som sker bakom samtalets stängda dörr och vad som händer när rektorn blir kund och vägledningen en tjänst. Har du frågor, reaktioner eller funderingar på programmet och det vi pratar om?! Vi vill gärna höra från dig! Maila oss på vagledningspodden@gmail.com Vill du få kontakt med Antonio så hittar du honom på LinkedIn.Produktion: Aino Collmar och Annika DavénKlippning: Aino Collmar och Annika DavénMusik: Aksel & AinoVägledningspodden görs på uppdrag av Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet.
 • Avsnitt 26: Att vägleda yngre elever

  44:04
  Avsnitt 26: Att vägleda yngre eleverVi som vägledare vet att barns föreställningar om yrken och deras livsmöjligheter förankras redan vid tidig ålder. Men rent praktiskt - hur jobbar man med vägledning på en grundskola med bara årskurserna F-6? Vägledningspodden har träffat studie- och yrkesvägledaren Jasmine Bohlin där vi samtalar om hennes bästa verktyg och metoder för att processleda ett helt arbetslag att jobba med ungas vägledning i den vida bemärkelsen.Har du frågor, reaktioner eller funderingar på programmet och det vi pratar om?! Vi vill gärna höra från dig! Maila oss på vagledningspodden@gmail.com Du hittar oss även på vår hemsida: https://shows.acast.com/vagledningspodden/Produktion: Aino Collmar och Annika DavénKlippning: Aino Collmar och Annika DavénMusik: Aksel & AinoVägledningspodden görs på uppdrag av Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet.
 • Avsnitt 25: Från anpassad gymnasieskola och vidare - Samverkan är nyckeln!

  51:24
  Avsnitt 25: Från anpassad gymnasieskola och vidare - Samverkan är nyckeln! Hur hittar man vägar vidare efter fyra år på en anpassad gymnasieskola/gymnasiesärskola? Och vad behövs för att dessa vägar ska bli möjliga? Vägledningspodden har träffat Ulrika Norburg, universitetslektor på specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet, som berättar om sina erfarenheter av att samverka med olika myndigheter och professioner för att underlätta övergången från anpassad gymnasieskolan till ett självständigt vuxenliv. Välkommen att att lyssna på en samtal om betydelsen av kommunikation, om att förstå olika professioners förväntningar och vikten av att lyssna på hur individer i behov av stöd upplever sin vardag. Vill ni höra mer om Ulrikas arbete inom projekt kan du höra hennes och Åsa Strömbergs föreläsning på UR-play här: https://urplay.se/program/214720-ur-samtiden-bygga-broar-2019-fran-skola-till-sjalvstandigt-vuxenlivHar du frågor, reaktioner eller funderingar på programmet och det vi pratar om?! Vi vill gärna höra från dig! Maila oss på vagledningspodden@gmail.com Du hittar oss även på vår hemsida: https://shows.acast.com/vagledningspodden/Produktion: Aino Collmar och Annika DavénKlippning: Aino Collmar och Annika DavénMusik: Aksel & AinoVägledningspodden görs på uppdrag av Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet.
 • Avsnitt 24: Karriärlärande i ett digitalt format

  48:39
  Avsnitt 24: Karriärlärande i ett digitalt formatHur går man från idé till verklighet? Och hur skapar man ett interaktivt karriärlärande digitalt? Vägledningspodden har träffat entreprenörerna Elin Fellers och Jonas Medin från Karriärinstitutet som delar med sig av sin pågående karriärprocess av att starta ett eget företag och ett digitalt komplement till vägledning för att fördjupa individers karriärlärande. Ni kan få reda på mer om och komma i kontakt med Karriärinstitutet via deras hemsida: https://www.karriarinstitutet.se/Har du frågor, reaktioner eller funderingar på programmet och det vi pratar om?! Vi vill gärna höra från dig! Maila oss på vagledningspodden@gmail.com Du hittar oss även på vår hemsida: https://shows.acast.com/vagledningspodden/Produktion: Aino Collmar och Annika DavénKlippning: Aino Collmar och Annika DavénMusik: Aksel & AinoVägledningspodden görs på uppdrag av Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet.