Vad Vi Vet idag

Share

26. Varför är italienska regeringar så instabila?

Ep. 26

Italien har bytt regering oftare än alla andra länder i europa de senaste 30 åren. Varför är italienska regeringar så instabila? En av orsakerna är att inom italiensk politik är det vanligare och viktigare att man gör en poäng än investerar i ett ideal eller en ideologi. Media spelar också en stor roll och den som kan kontrollera media har också en stor fördel, som till exempel den före detta premiärministern Silvio Berlusconi.


Per Grankvist, chefredaktör Vad Vi Vet


Fördjupning

Läs mer på https://www.vadvivet.se/italiens-regering/


More Episodes