Vad Vi Vet idag

Share

62. Ska hög- och lågpresterande elever gå i samma klass?

Svenska skolor blir allt mer segregerade. Vad kan vi göra åt det? Skillnaden mellan låg- och högpresterande elever i Sverige ökar hela tre gånger mer än i andra OECD-länder. Linnéa Plöen Castrud är utredare på Lärarförbundet, hon säger att välutbildade föräldrar med svenska som modersmål har sina barn i en skola, medan föräldrar med lägre utbildning och annat modersmål har sina barn i en annan. Samtidigt visar studier att lägre presterande elever gynnas av att vara i samma klass som högpresterande. Det överraskande är att också de högpresterande eleverna gynnas av en mångfald i skolan.

More Episodes