Vad Vi Vet idag

Share

36. Räcker den svenska klimatpolitiken för att nå målen?

Ep. 36

Sveriges och EU:s klimatmål är en fråga om rättvisa. Rika länder som Sverige ska nå klimatmålen snabbare än utvecklingsländerna, det säger Johan Kuylenstierna som är ordförande för Klimatpolitiska rådet. Problemet är bara att med den här takten kommer Sverige inte att klara av sina klimatmål. Trots alla utmaningar tror Kuylenstierna ändå att det finns hopp.


Fördjupning

Du kan höra en längre intervju med Johan Kuylenstierna i avsnitt 90 av Vad Vi Vets podd “Perspektiv” som du också hittar här i din poddapp.

More Episodes