Vad Vi Vet idag

Share

49. Hur påverkar hormonerna vårt mående?

Ep. 49

Våra känslor styrs till stor del av kroppens hormoner. Vad innebär det egentligen? Våra personlighetsdrag och vårt fysiska mående påverkas delvis av våra hormoner, men också av miljö och genetik. Det går att påverka vårt mående, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, genom att se över vår livsstil. Martina Johansson, som är doktorand vid Linköpings universitet vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, säger att det går att påverka mycket av vad som händer i kroppen och ett första steg är livsstilsoptimering. Du har mer makt över ditt mående än vad du tror.

More Episodes