Vad Vi Vet idag

Share

24. Hur fick vi fem veckors semester?

Ep. 24

Fram till 1938 fanns det ingen lagstadgad semester i Sverige och vi jobbade sex dagarsveckor. Några år senare lades en vecka till och 1963 fick svensken hela fyra veckor. Idag är det minsta du kan kräva fem hela veckor, men att komma fram till den här ljuvliga ledigheten var inte självklar. Men hur länge har det varit så?


Gäst:  Jenny Björkman, docent i historia.

Fördjupning: https://www.vadvivet.se/semesterhistoria/

More Episodes