Vad Vi Vet idag

Share

68. Hur är det med äldres sexuella hälsa och rättigheter?

Ep. 68

Att prata om våra äldre och sex är nästan tabu. Varför är det så?

Linn Sandberg är forskare i genusvetenskap vid Södertörns högskola, hon säger att många, inte minst inom vården, automatiskt ser äldre personer som assexuella. Det är ett problem eftersom det finns många äldre som fortfarande är sexuellt aktiva. Detta blir extra tydligt på till exempel äldreboenden där det är svårt att ha ett privatliv. Sexualitet är välbefinnande och kan vara lika viktigt för äldre som för unga och medelålders. Om det är svårt att föreställa sig, tänk så här: I bästa fall kommer också du att bli äldre.

More Episodes