Urbanistica Podcast - Cities for People

Share

328.SWE Medborgare perspektivet på Open House Stockholm Arkitektur Festival - August Michael, Joanna Messmer och Daniel Ruotsalainen

Season 3, Ep. 328

Jag intervjuer Joanna Messmer (Projektchef för Open House Stockholm Arkitektur festival), medborgarepresentant från Open House Stockholm styrelsen August Michael och en av Open House Stockholm områdesansvariga volontärer Daniel Ruotsalainen.


Open House progrm https://www.openhousestockholm.com/program-oh-2022

Festivalhelg 30/9-2/10 2022

Allmänheten bjuds in till gratis guidade visningar av stadens mest unika och spännande byggnader och platser. Festivalen syftar till att involvera allmänheten i stadens utveckling och stimulera intresset för arkitektur och samhällsbyggande. Festivalen arrangeras i hela Storstockholmsområdet.

Festivalen arrangeras av den ideella föreningen Open House Stockholm.


Vi pratar om:

-Varför OH är viktig för medborgare? (what’s in it for them?) varför ska jag spendera min helg på OH?

-Vilken målgrupp vill OH! uppnå eller ha som besökare? varför?

-Kan man ta med sig barn som besökare?

-Har ni tänk på ungdomar som besökare?

-Hur jobbar OH! med att förbättra upplevelsen (experince)? Pratar ni med besökare efter åt?

-Vad får OH! för feedback? Hur jobbar ni med feedback?

-Hur många besökare har ni haft på förra festival?

-Vad har ni för mål i år OH 2022? Antal besökare?


Keep Up the Good Work. Keep Loving Cities ❤️️

All opinions expressed in each episode are personal to the guest and do not represent the Host of Urbanistica Podcast unless otherwise stated.


Let's connect and talk further about this episode Mustafa Sherif Linkedin.

Visit  Mustafasherif.com for collaborations and nominations or email me at info@mustafasherif.com

Follow Urbanistica on Instagram, Facebook & Youtube channel.


Thanks to Urbanistica Podcast partner AFRY

AFRY is an international engineering and design company providing sustainable solutions in the fields of energy, industry, and infrastructure.

Read more about AFRY https://afry.com/en

More Episodes