Urbanistica Podcast - Cities for People

Share

325.SWE Open House Stockholm Ambassador - Joanna Messmer & Anna Espling Rolf

Season 3, Ep. 325

Joanna Messmer (Projektledare KRESP Projektledning AB, VD Samhällsbyggarna, Projektchef Open House Stockholm)

Anna Espling Rolf (Ambassador på Open House Stockholm, Architect SAR/MSA and Market developer, Link Arkitektur)


​Open House https://www.openhousestockholm.com/

Festivalhelg 30/9-2/10 2022

Allmänheten bjuds in till gratis guidade visningar av stadens mest unika och spännande byggnader och platser. Festivalen syftar till att involvera allmänheten i stadens utveckling och stimulera intresset för arkitektur och samhällsbyggande. Festivalen arrangeras i hela Storstockholmsområdet.

Festivalen arrangeras av den ideella föreningen Open House Stockholm.


Open House Stockholm är en del av det globala nätverket Open House Worldwide. Föreningarna Samhällsbyggarna, Samhällsbyggnadslänken, Stockholms Arkitektförening och Stockholms Byggnadsförening är grundare av Open House Stockholm. De delar alla ett stort engagemang för stadens utveckling.


Ta kontakt med Joanna via Linkedin här eller via mejl joanna@openhousestockholm.com
Keep Up the Good Work. Keep Loving Cities ❤️️

All opinions expressed in each episode are personal to the guest and do not represent the Host of Urbanistica Podcast unless otherwise stated.


Let's connect and talk further about this episode Mustafa Sherif Linkedin.

Visit  Mustafasherif.com for collaborations and nominations or email me at info@mustafasherif.com

Follow Urbanistica on Instagram, Facebook & Youtube channel.


Thanks to Urbanistica Podcast partner AFRY

AFRY is an international engineering and design company providing sustainable solutions in the fields of energy, industry, and infrastructure.

Read more about AFRY https://afry.com/en

More Episodes