Urbanistica Podcast - Cities for People

12/1/2022

349. Issues of power, democracy and policy - Nazem Tahvilzadeh

Season 3, Ep. 349
Nazem Tahvilzadeh (Associate professor political science, Senior lecturer in public administration Södertörn University)We are talking about:-Issues of power, democracy, and policy regarding contemporary urban development politics in Stockholm.-What are the reasons for this issue? is it people? the system?-What is segregation? is it caused by architecture and urban planning or not?-How do we empower people and bring more democracy to cities?-Participatory governance, citizens’ participation. How do we move from Monolog to Dialog as Nazem usually says?-What should urban planners stop doing when they plan cities? why?-What skills should urban planners learn? why?-Does Nazem see in the future like 30 years from now, cities in Sweden will become inclusive and less segregated? why?Keep Up the Good Work. Keep Loving Cities ❤️️All opinions expressed in each episode are personal to the guest and do not represent the Host of Urbanistica Podcast unless otherwise stated.Let's connect and talk further about this episode Mustafa Sherif Linkedin.Visit  Mustafasherif.com for collaborations and nominations or email me at info@mustafasherif.comFollow Urbanistica on Instagram, Facebook & Youtube channel.Thanks to Urbanistica Podcast partner AFRYAFRY is an international engineering and design company providing sustainable solutions in the fields of energy, industry, and infrastructure.Read more about AFRY https://afry.com/en
11/19/2022

345.SWE Barnvänliga stadsdelar! Analys av barnvänlighet, barntäthet och barnandel i Sverige - Karin Lobo Lundgren

Season 3, Ep. 345
Karin Lobo Lundgren (Samhällsplanerare, Spacescape, Stockholm)Vi pratar om rapporten: Barnvänliga stadsdelar! Analys av barnvänlighet, barntäthet och barnandel i SverigeLäs mer om projektet här! Länk till rapporten här!Länk till kortversion (presentationen från seminariet) här.På uppdrag av HSB har Spacescape studerat var och hur barn bor i svenska städer och vad som är och upplevs barnvänligt. Omfattande geografiska analyser har genomförts av hela Sverige. Barntätast stadsdelar återfinns i innerstäder och miljonprogram. Barntätast (0–9 år) i Sverige är Möllevången, Örtagården/Rosengård i Malmö och Olivedal i Göteborg. Stadsdelar med högst andel barn återfinns i nybyggda stadsdelar, småhusområden och miljonprogram. Högst barnandel i Sverige har de nybyggda stadsdelarna Lindbacken i Uppsala, Järvastaden i Solna och Riksten i Botkyrka.En enkätundersökning har genomförts i Stockholmsregionen och med hjälp av regressionsmodell och GIS har alla bostadsområden i Stockholms län klassats i barnvänlighet (0–10). Småhusområden med högst barnvänlighet i Stockholm enligt modellen är Silverdal, Södra Ängby och Höglandet. Flerbostadsområden med högst barnvänlighet är medeltäta förorter i innerstadens krans: Gröndal, Abrahamsberg och Björkhagen. En medelhög täthet på 3–6 våningar där det finns rikligt med friytor, service och begränsad biltrafik är gemensamma nämnare för barnvänliga stadsdelar.Keep Up the Good Work. Keep Loving Cities ❤️️All opinions expressed in each episode are personal to the guest and do not represent the Host of Urbanistica Podcast unless otherwise stated.Let's connect and talk further about this episode Mustafa Sherif Linkedin.Visit  Mustafasherif.com for collaborations and nominations or email me at info@mustafasherif.comFollow Urbanistica on Instagram, Facebook & Youtube channel.Thanks to Urbanistica Podcast partner AFRYAFRY is an international engineering and design company providing sustainable solutions in the fields of energy, industry, and infrastructure.Read more about AFRY https://afry.com/en