Universum

Share

Hur mår demokratins immunförsvar?

Season 1, Ep. 3

Undrar du vart världen är på väg ibland? Det gör gästerna i det här avsnittet av UNIVERSUM också. Mer specifikt funderar de över civilsamhällets roll i en oviss framtid. Historiskt sett har organiseringen som skedde under 1900-talet lett till starka institutioner som vi nästan tar för givet idag: biblioteket till exempel.


Vi ställde frågan till Erik Gandini och Johan Oljeqvist om det kollektiva välmåendet håller på att falla offer för individualismen och kom till slut fram till att frågan var felställd. Lyssna till ett hoppfullt samtal om ungas engagemang, framtidens svåraste samhällsfrågor och vikten av friheten i att få hitta sig själv tillsammans med andra. 

 

More Episodes