Universum

Share

Det blir inga landningsbanor på taken

Season 1, Ep. 7

Ingenting är en slump, eller? Vart vi än rör oss i det offentliga rummet har någon tänkt till. 

Gästerna i det här avsnittet av UNIVERSUM är arkitekterna Ami Katz och Tor Lindstrand som har erfarenhet av att utforma nya lärande miljöer. Tillsammans med våra gäster samtalar vi om hur vi utformar lärande miljöer idag och hur gjorde vi förr? I vilken utsträckning tar vi in ny kunskap och forskning om kognition och inlärning när vi utformar offentliga rum för barn?  

More Episodes