Universum

Share

Boken som barriär

Season 1, Ep. 8

Har boken spelat ut sin roll? Läsning, inte minst bland unga, går ner. Vi hör om en digital generation som inte delar kärleken till böcker. I det här avsnittet frågar vi oss om vi behöver böcker för att läsa. Varför värderar vi olika sätt att ta till sig berättelser? Är det skillnad på att höra eller läsa en bok? Spelar det någon roll om vi läser på en platta eller dator eller om vi lyssnar på boken? I ett samtal med Jussi Karlgren, forskare på Spotify och adjungerad professor i språkteknologi vid KTH, och Stina Wirsén, författare och illustratör diskuterar vi nya sätt att förhålla oss till läsning och berättelser.

More Episodes