Universum

Share

Är vi utbildade barbarer?

Season 1, Ep. 2

Bildningsuppdraget är ett av skolans viktigare uppdrag, men vad det egentligen är råder det delade meningar om. Tillsammans med kulturskribenten Per Svensson, statsvetaren Bo Rothstein, politikern Helene Odenjung och filosofen Jonna Bornemark diskuterar Dilsa Demirbag-Sten vad som riskerar att gå förlorat i en samtid där nyttoperspektiv och mätbarhetskrav marginaliserar tilltron till den mänskliga förmågan. Nuförtiden pratas det ibland om ”humaniorans kris” och att vi som samhälle står rätt handfallna inför livets stora frågor: vad är det att vara människa? Vad är meningen med livet? Hur ska vi leva tillsammans? Vilken roll spelar bildningen i detta, för vår demokrati, för samhällets utveckling och för eleverna i klassrummet?

More Episodes